| چهارشنبه، 28 اردیبهشت 1401
نگاه ایران: موج عجیب آگهی های کاریابی در رشت ادامه دارد و این بار آگهی استخدام کارگر برای کار در ترکیه آن هم با امکانات رفاهی توجه عابرین پیاده را به خود جلب می کند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code