| یکشنبه، 10 مهر 1401
نگاه ایران: پس از سخنان مقام معظم رهبری، دکتر حسن روحانی بر قاب شیشه ای رسانه ملی ظاهر شد و سخنانی پرمعنی و امید آفرین دیگری را مطرح نمود و در کنار بیانات سراسر حمایت گونه رهبری از دولت و استفاده از تعبیر کارگزار و کارفرما، نقش برجسته مردم در تحولات را بار دیگر تکرار کردند و نزدیکی دولت و ملت را همچنان که از انقلاب ۵۷ تا به امروز این چنین بوده، بار دیگر تکرار و بر آن تأکید نمودند. با مطالعه تاریخ معاصر می توان مشاهده کرد که در یکی از دوره هایی که رژیم طاغوت مجبور شد به خواسته دکتر مصدق تمکین کند ( دوره دوم نخست وزیری)، زمانی بود که ایشان بیشترین نزدیکی را به مردم و روحانیت داشت و همین پارامتر دلیلی بود تا محمدرضا شاه مجبور شود با شرط ایشان که همانا نخست وزیری در کنار در اختیار داشتن سرپرستی وزارت جنگ بود، موافقت کند (همان شرطی که محمدرضا پهلوی پیشتر در جواب مصدق گفته بود: با این اوصاف من چمدانم را جمع کنم و از کشور بروم) و در همان زمان ریاست مجلس نیز با آیت الله کاشانی بود. شیوه دکتر محمد مصدق برای نزدیکی به مردم همیشه از کانال فعالیت های تشکیلاتی و حزبی می گذشت و ایشان در چندین مورد با تشکیل جبهه ملی که تلفیقی از احزاب مختلف معتقد به قانون اساسی وقت، باورمند به مشروطیت و یا حاکمیت مردم بر سرنوشت خود بودند، اگر چه آن احزاب در درون خود اختلاف نظرهای عمده و درگیری های زیادی داشتند که در بیشتر  موارد هم به انشعاب های متعددی منجر شدند. حال در آستانه سال 94، رهبری از نزدیکی دولت و ملت سخن گفتند و همدلی و همزبانی را به عنوان دو بال پرواز کشور قرار دادند که رئیس جمهور نیز در سخنان خود اشاراتی به کار تشکیلاتی داشتند و سالی که فضای بهتری برای فعالیت احزاب به وجود بیاوریم که خود بهترین روش برای نزدیکی دولت و ملت و کنترل اوضاع از بطن جامعه است و اینکه درست پس از آرزوی ایجاد فضای بهتر برای فعالیت احزاب، به انتخابات مجلس و خبرگان رهبری اشاره داشتند، نشان از باور قلبی ایشان به فعالیت احزاب برای نزدیکی دولت و ملت و همچنین آگاهی سیاسی هر چه بیشتر مردم دارد که یکی از بنیادی ترین کارکرد های احزاب است. این سخنان ثانیه های آغازین سال نشان از ادامه روند دولت با تدبیر مد نظر مردم و رهبری دارد و امیدوارم دولت تدبیر و امید که تعداد قابل توجهی از وزرای کابینه آن، فعالیت حزبی داشته اند و یا خود دبیر کل حزب هستند، بتوانند از فرصت پیش آمده در سال جدید با حمایت رهبری با توجه به شعار سال و پیام نوروزی رئیس جمهور که اشاره شد، استفاده کرده و کشور را بر روی ریل تحزب سوار کنند که می تواند ترمزی در مقابل کج روی ها و اختلاس ها باشد و همچنین نزدیک کننده دولت و ملت. اینکه همدلی از همزبانی بهتر  است را مولای روم  سالها پیش در اشعار خود اشاره داشته اند اما اگر به فضای سیاسی کشور توجه کرده باشیم می توان به نکته باریک تر از موی  شعار سال پی برد که عده ای با آنکه در یک مجموعه همدل و همراه هستند، در ادبیات مورد استفاده خود خیلی هماهنگ نشان نداده اند و احتمالا اشاره همدلی در کنار همزبانی علاوه بر مردم، به نمایندگان مردم در قوای سه گانه نیز اشاره دارد که دعواها و اختلافات زبانی را به رسانه ها نکشانند و سعی در انجام وظایف خود در فضایی آرام و صمیمی داشته باشند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code