پنجشنبه، 03 مهر 1399 | 2020 Thursday 24 ,September  
نگاه ایران/پویا بازارگرد:روسای کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان از مسیر راه آهن رشت ـ قزوین بازدید کردند. (گزارش بازدید) محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه شاهین مصطفی اف وزیر اقتصاد و صنعت آذربایجان از مراحل اجرایی احداث مسیر خط آهن قزوین ـ رشت ـ آستارا بازدید کردند. بازدید روسای کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان به منظور بررسی مراحل اجرایی احداث مسیر خط آهن قزوین ـ رشت ـ آستارا انجام شده است. احداث خط آهن رشت ـ آستارا یکی از مهم ترین پروژه های ریلی کشور و نقطه اتصال کریدور شمال ـ جنوب بوده که با مشارکت ایران و جمهوری آذربایجان آغاز شده است. 18 مهرماه سال 94 کمیسیون همکاری اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان درباره مسائل اقتصادی و اتصال راه آهن آذربایجان به ایران در شهرهای آستارای دو کشور برگزار شد. سند توافقنامه اتصال راه آهن جمهوری آذربایجان به امضای شاهین مصطفی اف وزیر اقتصاد و صنعت آذربایجان و محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران به امضا رسیده است و طبق این توافق، فاز نخست پروژه مذکور تا پایان سال 2016 میلادی به پایان می رسد. بازدید وزیر ارتباطات از راه آهن رشت_قزوین (3) بازدید وزیر ارتباطات از راه آهن رشت_قزوین (9) بازدید وزیر ارتباطات از راه آهن رشت_قزوین (13) بازدید وزیر ارتباطات از راه آهن رشت_قزوین (16) بازدید وزیر ارتباطات از راه آهن رشت_قزوین (15) بازدید وزیر ارتباطات از راه آهن رشت_قزوین (17) بازدید وزیر ارتباطات از راه آهن رشت_قزوین (8) بازدید وزیر ارتباطات از راه آهن رشت_قزوین (14) بازدید وزیر ارتباطات از راه آهن رشت_قزوین (37) بازدید وزیر ارتباطات از راه آهن رشت_قزوین (18) بازدید وزیر ارتباطات از راه آهن رشت_قزوین (19) بازدید وزیر ارتباطات از راه آهن رشت_قزوین (20) بازدید وزیر ارتباطات از راه آهن رشت_قزوین (21) بازدید وزیر ارتباطات از راه آهن رشت_قزوین (22) بازدید وزیر ارتباطات از راه آهن رشت_قزوین (4) بازدید وزیر ارتباطات از راه آهن رشت_قزوین (23) بازدید وزیر ارتباطات از راه آهن رشت_قزوین (25) بازدید وزیر ارتباطات از راه آهن رشت_قزوین (26) بازدید وزیر ارتباطات از راه آهن رشت_قزوین (1) بازدید وزیر ارتباطات از راه آهن رشت_قزوین (27) بازدید وزیر ارتباطات از راه آهن رشت_قزوین (28) بازدید وزیر ارتباطات از راه آهن رشت_قزوین (30) بازدید وزیر ارتباطات از راه آهن رشت_قزوین (31) بازدید وزیر ارتباطات از راه آهن رشت_قزوین (32) بازدید وزیر ارتباطات از راه آهن رشت_قزوین (33) بازدید وزیر ارتباطات از راه آهن رشت_قزوین (34) بازدید وزیر ارتباطات از راه آهن رشت_قزوین (35) بازدید وزیر ارتباطات از راه آهن رشت_قزوین (36) بازدید وزیر ارتباطات از راه آهن رشت_قزوین (2) بازدید وزیر ارتباطات از راه آهن رشت_قزوین (12) بازدید وزیر ارتباطات از راه آهن رشت_قزوین (5) بازدید وزیر ارتباطات از راه آهن رشت_قزوین (10) بازدید وزیر ارتباطات از راه آهن رشت_قزوین (6)    

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code