سه شنبه، 08 مهر 1399 | 2020 Tuesday 29 ,September  
نگاه ایران:سرپرست دادسرای امور جنایی تهران ماجرای فردی را که توسط پسر عمه اش به قتل رسیده بود، تشریح کرد. محمد شهریاری گفت: 10 روز قبل خانواده ای با مراجعه به دادسرای جنایی اعلام کردند که فرزندشان با پسرعمه خود، قصد عزیمت به بهشهر را داشته که مفقود شده است. وی افزود: با احضار متهم که وکیل دادگستری و پسر عمه فقدانی است و بازداشت وی، مشارالیه اعتراف کرد که با کشاندن فقدانی به باغ عموی خود در بهشهر وی را با ضربات تبر به قتل رسانده و در همان باغ دفن کرده است. بدین ترتیب نیابت قضایی جهت کشف جسد صادر شد. شهریاری ادامه داد: متهم در اعترافات خود انگیزه قتل را ارتباط مقتول با خواهر مطلقه خود اعلام کرده است. وی افزود: اکنون متهم با قرار بازداشت موقت بازداشت است.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code