| یکشنبه، 10 اسفند 1399
نگاه ایران/آدینه صالح نژاد:به مناسبت سوم خرداد روز آزادسازی خرمشهر در جنگ تحمیلی صبح امروز دوشنبه مزار شهدای لنگرود گلباران شد. در این مراسم که شماری از مقامات نظامی، مدیران و خانواده های شهدا حضور داشتند بعد از قرائت زیارت عاشورا مزار شهدای 8 سال جنگ تحمیلی لنگرود با هدف پاسداشت مقام رزمندگان فداکار وطن گلباران شد. گلباران مزار شهدای لنگرود بمناسبت سوم خرداد (1) گلباران مزار شهدای لنگرود بمناسبت سوم خرداد (2) گلباران مزار شهدای لنگرود بمناسبت سوم خرداد (3) گلباران مزار شهدای لنگرود بمناسبت سوم خرداد (4) گلباران مزار شهدای لنگرود بمناسبت سوم خرداد (5) گلباران مزار شهدای لنگرود بمناسبت سوم خرداد (6) گلباران مزار شهدای لنگرود بمناسبت سوم خرداد (7) گلباران مزار شهدای لنگرود بمناسبت سوم خرداد (8) گلباران مزار شهدای لنگرود بمناسبت سوم خرداد (10) گلباران مزار شهدای لنگرود بمناسبت سوم خرداد (11) گلباران مزار شهدای لنگرود بمناسبت سوم خرداد (12) گلباران مزار شهدای لنگرود بمناسبت سوم خرداد (13) گلباران مزار شهدای لنگرود بمناسبت سوم خرداد (14) گلباران مزار شهدای لنگرود بمناسبت سوم خرداد (15)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code