| پنجشنبه، 07 اسفند 1399
نگاه ایران/پویا درگاهی: اِلِمان شهدای سرپل ذهاب رشت ظهر امروز با حضور جمعی از فرماندهان نظامی و مدیران شهری افتتاح شد. این المان که عروج یک شهید را به تصویر کشیده است به یاد شهدای سرپل ذهاب گیلانی ساخته شده است و در پیاده روزی مرکزی رشت، ابتدای خیابان امام خمینی (ره) نصب شد. (گزارش مراسم ) مارش نظامی افتتاح المان شهدای ذهاب رشت (5) افتتاح المان شهدای ذهاب رشت (19) افتتاح المان شهدای ذهاب رشت (10) افتتاح المان شهدای ذهاب رشت (8) افتتاح المان شهدای ذهاب رشت (17) افتتاح المان شهدای ذهاب رشت (6) افتتاح المان شهدای ذهاب رشت (42) سرهنگ مجید دهندو (2) افتتاح المان شهدای جواد کاظمی ذهاب رشت (26) افتتاح المان شهدای ذهاب رشت (35) افتتاح المان شهدای ذهاب رشت (37) افتتاح المان شهدای ذهاب رشت (39) افتتاح المان شهدای ذهاب رشت رضا رسولی (22) افتتاح المان شهدای فاطمه شیرزاد ذهاب رشت (43) افتتاح المان شهدای ذهاب رشت (38) افتتاح المان شهدای ذهاب رشت (30) افتتاح المان شهدای ذهاب رشت (23) افتتاح المان شهدای ذهاب رشت (25) افتتاح المان شهدای ذهاب رشت (24) افتتاح المان شهدای ذهاب رشت (27) افتتاح المان شهدای ذهاب رشت (20)   افتتاح المان شهدای ذهاب رشت (14) افتتاح المان شهدای ذهاب رشت (11) افتتاح المان شهدای ذهاب رشت (12) افتتاح المان شهدای ذهاب رشت (15) افتتاح المان شهدای ذهاب رشت (41) افتتاح المان شهدای ذهاب رشت (3)
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code