| یکشنبه، 17 اسفند 1399
نگاه ایران:عباسعلی اللهیاری رییس سازمان نظام روان شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس  در واکنش به اینکه گفته می شود؛ ۳۴ درصد مردم تهران از اختلالات روانی رنج می برند، گفت: هنوز تحقیق جامعی با متدولوژی علمی و رعایت همه مولفه های تحقیقی در خصوص میزان اختلالات روانی در کشور انجام نشده است، اما به طور کلی این واقعیت که اختلالات روحی، روانی در کشور در حال افزایش است؛ احساس می شود. وی با اشاره به اینکه اختلالات روانی یک مختصات به خصوصی دارد و نظام طبقه بندی و مشخصه هایی برای آن وجود دارد، افزود: به طور مثال وقتی از اضطراب و افسردگی نام می بریم؛ باید بر اساس معیارهای تشخیصی از ۱۰ نشانه افسردگی، ۶ مولفه برای مدت زمان مشخصی وجود داشته باشد و نشانه های اصلی آن نیز افت عملکرد فرد در حوزه های اجتماعی، شغلی و تحصیلی است. اللهیاری افزود: به صرف اینکه یک حالتی از افسردگی نظیر پوچی، بی معنایی و بروز افکار خودکشی در شخصی دیده شود؛ نمی توان گفت که این فرد افسرده است، چراکه افسردگی و اختلالات روانی دارای تعریف ویژه خود هستند. استرس و فشار روانی در جامعه بسیار بالاست رییس نظام روان شناسی کشور، بیکاری را یکی از علت های ظهور و بروز اختلالات روانی و آسیب های اجتماعی دانست و بیان کرد: بر اساس متدولوژی علمی افرادی که اشتغال پیدا می کنند، هویت شغلی و رضایت از زندگی و در واقع نوعی آرامش و سلامت روانی پیدا می کنند، ولی افراد بیکار احساس پوچی، بی معنایی و بی هویتی دارند و اگر این بیکاری مزمن باشد؛ خود می تواند به نوعی اختلال روان شناختی تبدیل شود. وی ادامه داد: وقتی مدت زیادی فرد بیکار است؛ انواع و اقسام آسیب های اجتماعی برای وی مترتب می شود. بنابراین بیکاری یک از مسائلی است که اختلالات روانی و افسردگی را در جامعه تشدید می کند. عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: ما در جامعه ای زندگی می کنیم که استرس و فشار روانی در آن بسیار بالا است به طوریکه شاخص رنج روانی که برای میزان سنجش استرسی است که شهروندان در طول روز برای امرار معاش خود تحمل می کنند؛ در جامعه ایرانی ۹۵ درصد اعلام شده است؛ یعنی از هر ۱۰۰ نفر ایرانی ۹۵ نفر برای امرار معاش خود استرس دارند که این استرس به خودی خود به بروز بسیاری از مسائل دیگر منجر می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code