| شنبه، 09 اسفند 1399
بازی بزرگان ادامه دارد؛
       کد خبر: 47795
نگاه ایران:یکی از رسانه های اصولگرا در گزارشی نوشته بود که «جمع زیادی از شاگردان آیت الله مصباح راهی خبرگان شده اند و شکست تهران را جبران کرده اند» روز چهار خرداد مشخص خواهد شد این ادعا تا چه حد درست بوده است. قابل پیش بینی بود که مخالفان هاشمی و ضربه خوردگان از نتایج انتخابات خبرگان بازی را به هم بزنند و نقشه ای را پیش ببرند تا ریاست هاشمی رفسنجانی را در مجلس خبرگان به چالش بکشند؛ حتی اگر پانزده منتخب از شانزده منتخب تهران از میان یاران هاشمی باشند باز هم مخالفان هاشمی امیدوارند با پیش کشیدن ملاقات دختر بزرگ آیت الله هاشمی با یکی از همبندانش و انتشار مشکوک تصاویر این دیدار، سعی کنند به جایگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی ضربه بزنند. با این حال هاشمی از همه بهتر می داند که رای مردم به او، رقیب اصلی را از میدان به در کرده است. در اسفند۹۳ هاشمی برای نشستن بر صندلی ریاست خبرگان با محمد یزدی رقابت کرد و البته یزدی بر صندلی ریاست خبرگان نشست اما در اسفند ۹۴ این رای مردم بود که هاشمی را بر صدر منتخبان تهران راهی خبرگان رهبری کرد و یزدی حتی در میان شانزده منتخب اول تهران قرار نگرفت. از آیت الله هاشمی تا هاشمی شاهرودی اما در لیست خبرگان مردم چه افرادی قرار دارند که برای نشستن بر صندلی ریاست خبرگان مناسبند؟ به جز آیت الله هاشمی، سه فرد دیگر هستند که همگی در لیست خبرگان مردم بودند و با حمایت هاشمی وارد مجلس خبرگان شدند. اولی موحدی کرمانی است؛ یک روحانی از نسل سنتی روحانیت مبارز که در انتخابات سعی داشت نقش پدرانه مهدوی کنی را تکرار کند. ریاست موحدی کرمانی در خبرگان، بار دیگر او را در راس هیات تصمیم گیری اصولگرایان قرار خواهد داد. در انتخابات اخیر مجلس، محمد یزدی و مصباح یزدی و موحدی کرمانی مثلث تصمیم در اصولگرایان بودند اما تفاوت این افراد آنجاست که جامعه روحانیت مبارز در لیستی جدا از جامعه مدرسین هم از آیت الله هاشمی رفسنجانی حمایت کرده بود و هم از حسن روحانی. اما دیگر گزینه ای که شاید بر صدر خبرگان قرار بگیرد، آیت الله هاشمی شاهرودی است. رئیس سابق قوه قضاییه و فقیه فعلی شورای نگهبان به نسبت دو رئیس دیگر قبل و بعد خود در قوه قضاییه که رابطه خوبی با نیروهای اعتدالی دارد. امینی و مومن؛ گزینه های روحانیون سنتی اما در حوزه های قم نام دو مجتهد دیگر نیز شنیده می شود که شاید جایی در خبرگان آینده داشته باشند. اولین نفر «آیت الله مومن» است و دیگری «آیت الله امینی» که هر دو از روحانیون با سابقه خبرگان به شمار می روند. امینی در دهمین دهه زندگی خود دومین روحانی مسن عضو خبرگان رهبری به شمار می رود و مومن نیز از مهمترین شهر مذهبی ایران، قم، راهی مجلس خبرگان شده است گزینه اصولگرایان کیست؟ احمد جنتی تنها عضو خبرگان تهران بود که در لیست خبرگان مردم قرار نداشت و حالا، اصولگرایان دوست دارند او را بر صدر مجلس خبرگان قرار دهند تا کمی از بار فشار منتقدان عملکرد شورای نگهبان را کاهش دهند. یکی از رسانه های اصولگرا در گزارشی اینگونه نوشته بود که «جمع زیادی از شاگردان آیت الله مصباح راهی خبرگان شده اند و شکست تهران را جبران کرده اند!» روز چهار خرداد مشخص خواهد شد این ادعا تا چه حد درست بوده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code