| یکشنبه، 17 اسفند 1399
نگاه ایران/آدینه صالح نژاد: جشن نیمه شعبان ساعت ۱۸ روز یکشنبه دوم خرداد جنب پل خشتی لنگرود در پارکینگ شهرداری با حضور مسئولین شهری و مردم لنگرود برگزار شد. مولودی خوانی، اجرای موسیقی توسط مصطفی احمدی، تجلیل از جوانان برگزیده شهر و مسابقه از جمله برنامه های اجرا شده در جشن میلاد حضرت مهدی (عج) بود.   جشن نیمه شعبان در لنگرود (4) جشن نیمه شعبان در لنگرود (5) جشن نیمه شعبان در لنگرود (6) جشن نیمه شعبان در لنگرود (7) جشن نیمه شعبان در لنگرود (8) جشن نیمه شعبان در لنگرود (9) جشن نیمه شعبان در لنگرود (10) جشن نیمه شعبان در لنگرود (11) جشن نیمه شعبان در لنگرود (12) جشن نیمه شعبان در لنگرود (13) جشن نیمه شعبان در لنگرود (14) جشن نیمه شعبان در لنگرود (15) جشن نیمه شعبان در لنگرود (16) جشن نیمه شعبان در لنگرود (17) جشن نیمه شعبان در لنگرود (18) جشن نیمه شعبان در لنگرود (19) جشن نیمه شعبان در لنگرود (20) جشن نیمه شعبان در لنگرود (21) جشن نیمه شعبان در لنگرود (22) جشن نیمه شعبان در لنگرود (23) جشن نیمه شعبان در لنگرود (24) جشن نیمه شعبان در لنگرود (25) جشن نیمه شعبان در لنگرود (26) جشن نیمه شعبان در لنگرود (28) جشن نیمه شعبان در لنگرود (29) جشن نیمه شعبان در لنگرود (30) جشن نیمه شعبان در لنگرود (31) جشن نیمه شعبان در لنگرود (32) جشن نیمه شعبان در لنگرود (1) جشن نیمه شعبان در لنگرود (3)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code