| دوشنبه، 18 اسفند 1399
نگاه ایران: یک استاد حوزه و دانشگاه گفت: فضا را به خاطر رقابت های غیرمنصفانه سیاسی به گونه ای ساختند که شاید آیت الله هاشمی ریسک نکند و برای انتخابات ریاست خبرگان پنجم جلو نیاید. حجت السلام والمسلمین محمدتقی فاضل درباره انتخابات هیات رئیسه مجلس خبرگان، گفت: آقای هاشمی در تهران در راس لیست مردم قرار گرفت و بسیار رای آورد. اگر ایشان آنجا یک فرد عادی تلقی بشود و کسانی دیگر در راس جریان خبرگان رهبری قرار بگیرند این یک نوع توهین به رای مردم خواهد بود. محمدتقی فاضل میبدی وی افزود: به نظر من، بهترین فردی که در مجلس خبرگان حضور دارد هم از جهت استعداد، مدیریت و هم از نظر محبوبیتی که در بدنه جامعه دارد، آقای هاشمی است؛ ولی فضا را به گونه ای ساختند و درست کردند که شاید ایشان ریسک نکند و جلو نیاید که آن هم به خاطر رقابت های غیرمنصفانه  سیاسی است. این استاد حوزه و دانشگاه  تصریح کرد: به نظرمن، آیت الله هاشمی اصلا کاندیدای ریاست خبرگان نمی شود. آقای هاشمی هم در بدنه روحانیت سنتی نفوذ و طرفدار دارد و هم در مراجع قم. آنها، ایشان را به عنوان کسی که در کنار امام و در تاریخ انقلاب بوده قبولش دارند. آقای هاشمی، فردی است که ارزشهای ذاتی خودش را دارد و نمی توان به این سادگی حذفش کرد. عضو جامعه مدرسین قم در پایان گفت: اگر آقای هاشمی و آقای امینی نیایند، فرد بعدی که میتواند تا اندازه ای جریان اعتدال را هدایت بکند آقای امامی کاشانی است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code