| دوشنبه، 11 اسفند 1399
نگاه ایران:دبیر انجمن قطعه سازان ایران گفت: با گشایش های ایجاد شده در دوره پسابرجام کیفیت خودروهای داخلی به تدریج بهبود خواهد یافت. ساسان قربانی اظهار کرد: با اجرایی شدن برجام خودروسازان و قطعه سازان در جهت همکاری با شرکت های مطرح بین المللی حرکت می کنند. وی با بیان اینکه به تدریج واردات قطعات خودرویی از چین در حال کاهش است، خاطرنشان کرد: واردات قطعات از شرکت های معتبر اروپایی جایگزین قطعات چینی خواهد شد. دبیر انجمن قطعه سازان ایران ادامه داد: خودروسازان و قطعه سازان بر همکاری با شرکتهای صاحب نام بین المللی و اروپایی متمرکز شده اند که این موضوع انتقال تکنولوژی و رشد کیفیت را به دنبال خواهد داشت. وی افزود: با توجه به روند موجود مصرف کنندگان به تدریج از اواخر تابستان امسال شاهد بهبود کیفیت خودروهای داخلی و از بین رفتی مشکلات فعلی خواهند بود. قربانی با بیان اینکه در کنار رشد کیفیت خودروهای تولیدی، کیفیت خدمات ارائه شده در شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان نیز بهبود خواهد یافت، تصریح کرد: مهمترین شرط خودروسازان و قطعه سازان داخلی برای همکاری با شرکتهای خارجی، سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی است که باعث رشد کیفیت محصولات تولیدی در کشور خواهد شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code