| دوشنبه، 18 اسفند 1399
نگاه ایران/ پویا درگاهی:مراسم افتتاح همزمان 447 پروژه شرکت مخابرات گیلان به مناسبت هفته ارتباطات و میلاد امام زمان (عج) در رشت برگزار شد. (گزارش کامل مراسم) لطیف وصلی عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، رضا خضردوست مدیرعامل شرکت مخابرات گیلان، شماری از نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استان مهمانان این مراسم بودند. افتتاح شرکت پروژه نسل دوم تلفن همراه، پروژه نسل سوم تلفن همراه، اجرای پروژه نسل چهارم تلفن همراه، توسعه و تجهیز سالن پاسخگویی 118، توسعه سوییچ در سطح استان از جمله پروژه های افتتاح شده امروز بود. مراسم افتتاح همزمان 447 پروژه مخابرات گیلان (2) مراسم افتتاح همزمان 447 پروژه مخابرات گیلان (3) مراسم افتتاح همزمان 447 پروژه مخابرات گیلان (4) مراسم افتتاح همزمان 447 پروژه مخابرات گیلان (1) مراسم افتتاح همزمان 447 پروژه مخابرات گیلان (5) مراسم افتتاح همزمان 447 پروژه مخابرات گیلان (7) لطیف وصلی محمد علی نجفی16 غلامعلی جعفرزاده13 خضردوست مراسم افتتاح همزمان 447 پروژه مخابرات گیلان (9) مراسم افتتاح همزمان 447 پروژه مخابرات گیلان (10) مراسم افتتاح همزمان 447 پروژه مخابرات گیلان (11) مراسم افتتاح همزمان 447 پروژه مخابرات گیلان (12) مراسم افتتاح همزمان 447 پروژه مخابرات گیلان (13) مراسم افتتاح همزمان 447 پروژه مخابرات گیلان (14) محمد مهدی افتخاری4 مراسم افتتاح همزمان 447 پروژه مخابرات گیلان (19) مراسم افتتاح همزمان 447 پروژه مخابرات گیلان (18) مراسم افتتاح همزمان 447 پروژه مخابرات گیلان (17) مراسم افتتاح همزمان 447 پروژه مخابرات گیلان (16) مراسم افتتاح همزمان 447 پروژه مخابرات گیلان (15) مراسم افتتاح همزمان 447 پروژه مخابرات گیلان (20) مراسم افتتاح همزمان 447 پروژه مخابرات گیلان (22) جعفرزاده5  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code