| چهارشنبه، 26 مرداد 1401
شهردار منطقه دو رشت به مناسبت روز جوان وعده داد؛
       کد خبر: 47525
نگاه ایران/ گروه اجتماعی: یعقوب امیری شهردار منطقه دو رشت به مناسبت روز جوان، در راستای ترویج سنت ازدواج و تشویق همکاران مجرد برای 33 نیروی جوان شهرداری منطقه 2 زمینه دریافت تسهیلات کم بهره را فراهم کرده است. به گزارش نگاه ایران، امیری طی دستوری خطاب به مدیر امور مالی و مسوول امور اداری نوشته است: زمینه دریافت تسهیلات کم بهره 4درصدی به مبلغ 15 میلیون تومان برای جوانان مجرد زیر 29 سال (گروه سنی جوانان برابر تعریف سازمان ملی جوانان) که قصد ازدواج دارند را از بانک تعیین شده فراهم کنند. همچنین بر اساس جدول سنی تعیین شده جوانان متاهل مجموعه شهرداری منطقه دو هم می توانند تا سقف 10 میلیون تومان از تسهیلات کم بهره استفاده کنند. در دستورالعمل شهردار منطقه دو آمده است جوانان مجرد منطقه بعد از ازدواج به جز رقم 15 میلیون تومان اشاره شده، تا سقف 50 میلیون تومان می توانند از تسهیلات با نرخ 20 درصد در اولویت پرداخت هم استفاده کنند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code