چهارشنبه، 30 مهر 1399 | 2020 Wednesday 21 ,October  
اختصاصی، نگاه ایران: به همت موسسه محیط زیستی «سرزمین ایده آل ما» وبا مشارکت سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت روز بدون پلاستیک در پارک دانشجوی رشت برگزار شد. در این برنامه که با مشارکت خانواده های رشتی و بویژه حضور چشم گیر کودکان برگزار شد برنامه هایی نظیر به آب انداختن قایق بازیافتی از بطری، بازی مسیر سلامت کودکان، دریافت ساک های پلاستیکی از خانواده ها و اعطای ساک پارچه ای، اجرای نمایش و سرود محیط زیستی کودکان و کارگاه های چهره به چهره آموزشی اجرا شد.   photo_2015-07-14_00-23-25   photo_2015-07-14_00-24-05 photo_2015-07-14_00-24-09 photo_2015-07-14_00-24-17 photo_2015-07-14_00-24-03 photo_2015-07-14_00-21-15 photo_2015-07-14_00-23-29 photo_2015-07-14_00-24-15   photo_2015-07-14_00-23-42 photo_2015-07-14_00-24-12 photo_2015-07-14_00-24-07 photo_2015-07-14_00-23-55 photo_2015-07-14_00-24-20 photo_2015-07-14_00-23-40  

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code