| یکشنبه، 17 اسفند 1399
نگاه ایران:مدیرکل دفتر مهندسی و نظارت بر تاسیسات زیربنایی راه آهن از انتخاب خط آهن تهران- شمال به عنوان یک ایده برای احداث راه آهن سریع السیر خبر داد و گفت: این پروژه در آینده عملیاتی می شود. مدیرکل دفتر مهندسی و نظارت بر تاسیسات زیربنایی راه آهن از انتخاب خط آهن تهران- شمال به عنوان یک ایده برای احداث راه آهن سریع السیر خبر داد و گفت: این پروژه در آینده عملیاتی می شود. وحید علی قارداشی با اشاره به اینکه در حال حاضر موضوع راه آهن های سریع السیر و استفاده از قطارهای پرسرعت به یک اصل مهم در حمل و نقل ریلی کشورهای توسعه یافته و مهمتر از همه کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است، گفت: اینکه راه آهن تا چه اندازه به درون کلان شهرها کشیده شده مستلزم هزینه هایی است که کشورهای پیشرفته این هزینه ها را از گذشته پرداخت کرده و امروز به پیشرفت های خوبی از جمله اینکه ساختار شهرسازی ریل پایه و مهمتر از همه استفاده از قطارهای پرسرعت؛ رسیده اند. مدیرکل دفتر مهندسی و نظارت بر تاسیسات زیربنایی راه آهن با اشاره به کشورهای انگلستان، فرانسه، اسپانیا و ژاپن در استفاده از خطوط پرسرعت و قطارهای سریع السیر در کلان شهرهای خود، اظهار کرد: به طور مثال در لندن، پاریس، مادرید و توکیو شاهد خطوط پرسرعت ریلی هستیم که روزانه چند هزار قطار در آنها سیر می کنند و جدا از جابجایی میلیونی مسافران، ارتباط و یکارچگی خوب و قابل توجهی با دیگر خطوط حمل و نقلی چون مترو، اتوبوس و غیره دارند. وی با اشاره به اینکه ایستگاه پانکراس یکی از ایستگاه های مهم شهر لندن است که عمده قطارهای سریع السیر آن در حومه شهر به جابجایی مسافران می پردازند، افزود: ساختار شهرسازی نیز در این شهر بر پایه ریل بوده بطوریکه به مطلوبترین شکل طراحی شده اند و مراکز مهم در اطراف راه آهن بنا شده اند. قارداشی با بیان اینکه خط آهن تهران - شمال به عنوان یک ایده که برای احداث راه آهن سریع السیر انتخاب شده است که امیدواریم در آینده عملیاتی شود، تصریح کرد: راه آهن و قطارهای سریع السیر شهر پاریس، مادرید و توکیو نیز از بهترین ها هستند چرا که می توانند بهترین خدمات حمل و نقل ریلی با سرعت بالا را برای مسافران ارائه دهند. مدیرکل دفتر مهندسی و نظارت بر تأسیسات زیربنایی راه آهن ادامه داد: با الگو قرار دادن این شهرها، ایران نیز با اجرای راه آهن سریع السیر تهران- اصفهان خواستار رشد جابجایی مسافران در شبکه ریلی و همچنین اتصال شبکه های حمل و نقلی مختلف به یکدیگر و توسعه خطوط و تسهیل مسافرت های حومه ای است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code