| سه شنبه، 30 شهریور 1400
وقتی بیست هزار نفر از وزن زمین کم شد؛
       کد خبر: 46929
پویا-بازارگردنگاه ایران/ پویا بازارگرد * ابتدا بگذارید کمی به عقب برگردیم؛  مدتی پیش به یکی از دوستانم که مشغول قدم زدن در خیابان مطهری بودیم،  گفتم: فلانی را دیدی؟ گفتم نه! کسی که با گلش سبب برد سپید رود در یکی از بازی های خانگی شده بود و بعد از بازی، پیاده و با لباس ورزشی به سمت خانه می رفت. چیزی که باعث تعجب می شود این است که تصور ما از بازیکنان فوتبال، برگشتن از تمرین با یک ماشین لوکس به خانه است. اما چیزی که همیشه طی این همه سال سپیدرود رود را جدا می کرد این بود که تیم از دل همین جوانان رشتی تشکیل شده بود. آنهایی که دغدغه اولشان بازی با دل و جان برای تیم شهرشان بود نه پول. آنهایی که بی هیچ ادعایی برای تیم شهر خود بازی می کردند و از جان خود مایه می گذاشتند. به زمان حال بیاییم؛  همه جا صحبت سپیدرود بود، در قهوه خانه های قدیمی از آن پیرمردیی که اگر می نشستی پای حرفش تو را با خود به ۳۰-۴۰ سال قبل می برد و حال و هوای سپید رود در آن زمان، در پارک که قدم می زدی صدای جوانان را می شنیدی که سپیدرود موضوع بحث آنها بود، با دوستانت که بیرون می رفتی یکی از موضوعات حرف زدنتان سپیدرود بود، همه در حال برنامه ریزی برای رفتن به ورزشگاه بودند. متن هایی که می گفت: ساعت چند؟ کجا همدیگر را ببینیم؟ زود تر ورزشگاه بریم ورزشگاه پر می شه! گویا همه می دانستند که اتفاقی بزرگ در آستانه رخ دادن است. ساعاتی قبل شروع بازی در ورزشگاه بودم. نیمی از آن پر شده بود. بیرون پُر بود از کسانی که عطش ورود به داخل ورزشگاه در چشمانشان موج می زد. هزاران نفر پشت در ها بودند. تشویق ها از همان زمان شروع شده بود و لحظه به لحظه شلوغ تر می شد. هنوز از شروع بازی ساعاتی مانده بود اما ورزشگاه پر بود و به قول معروف جای سوزن انداختن نبود. پشت و روی فنس ها، روی زمین، از پنجره های همسایه ورزشگاه، هر جا که چشمانتان کار می کرد همه فقط منتظر شروع بازی بودند. بازی شروع شد؛  اتفاقات زیاد بود اما برویم به آن دقیقه ای همه انتظارش را می کشیدیم، «دقیقه ۷۸» زمان انفجار استادیوم پیر رشت بود. زمانی که همه با هم روی هوا پریدند و انگار در یک لحظه به اندازه ۲۰۰۰۰ هزار نفر از وزنی که زمین تحمل می کند کم شد. همه فقط در حال بالا پریدن بودند. همه یکدیگر را در آغوش می گرفتند و چشم هایی که از خوشحالی غرق در اشک شده بود. فقط ۱۲ دقیقه به جشن صعود مانده بود. فقط ۱۲ دقیقه تا روزی که شاید سال ها مردم از آن صحبت کنند مانده بود. ۲۰۰۰۰ هزار نفر با چشمان منتظر و کسانی که پای تلویزیون های خود در خانه بازی را تماشا می کردند و یا حتی راننده هایی که با صدای رادیو صحنه های ورزشگاه را تصویرسازی می کردند. دل در دل هیچکدامشان نبود. همه آرزو و چشم ها و گوش ها به یک چیز بود «سوت داور» و سوت پایان بازی زده شده دیگر هیچ کس سر جای خود نبود؛ همه در حال دویدن، عده ای اشک شوق می ریختند، همه در حال تشویق، همه در حال بغل کردن هم و تبریک گفتن به یکدیگر. حال و هوای عجیبی بود. غیر قابل توصیف، از آن هایی که فقط باید خودت می بودی و می دیدی. انگار یک بغض چند ساله ترکید! یک شنبه ۲۶ اردیبهشت، ورزشگاه عضدی رشت. صحنه ای که شاید سال ها از آن صحبت شود. روزی که رشت برایش اشک شوق ریخت. روزی که همه یک صدا نه تنها یک «تیم فوتبال» که یک «هویت» را تشویق کردند. روزی که در آن بازیکنان و کادر فنی تیم و تماشاگران رشت پیروز شدند. روزی که رشت خوشحال ترین شهر ایران بود. *خبرنگار و عکاس خبری
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code