| شنبه، 03 مهر 1400
نگاه ایران:رییس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی با بیان اینکه در شهریور ماه سال گذشته تراز آب کاسپین به منفی 27 رسیده است، گفت: این امر نشان می دهد که تراز آب دریای کاسپین نسبت به سال 1370 حدود 1.2 متر کاهش داشته است. ناصر حاجی زاده ذاکر با اشاره به نوسانات آب دریای کاسپین اظهار کرد: دریای کاسپین، بدنه آبی محصور در خشکی است که حجم و میزان تراز آب آن به سه عامل «میزان بارش ها»، «ورود آب رودخانه ها» و «میزان تبخیر» بستگی دارد. وی ادامه داد: سوابق نوسانات آب دریای کاسپین نشان می دهد که سطح تراز آب این دریا دائما در حال تغییر است؛ به گونه ای که در سال های گذشته سطح تراز آب این دریا به شدت کاهش داشته ولی در سال 1370 مجددا به وضعیت قبل برگشته است. حاجی زاده به بیان سوابق تراز آب دریای کاسپین پرداخت و ادامه داد: سوابق قبلی نشان می دهد که با تغییرات آب و هوایی، تراز سطح آب کاسپین نیز در دوره هایی تغییر کرده است و زمان دیگری افزایش یافته و چند سال بعد مجددا کاهش یافته است. به گفته رییس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی سطح آب دریای کاسپین در سال 1370 بسیار بالا آمده و در حال حاضر تراز سطح آب این دریا کاهش نشان می دهد. وی اضافه کرد: بر اساس گزارش های موجود در شهریور ماه سال گذشته تراز آب کاسپین به منفی 27 از سطح آب های آزاد رسید که نشان می دهد نسبت به سال 1370 حدود 1.2 متر کاهش یافته است. رییس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در مورد ارتباط این پدیده با تغییرات اقلیم، یادآور شد: این که آیا این پدیده با تغییرات اقلیمی مرتبط است یا خیر، نیاز به بررسی و ارزیابی های بیشتر دارد. وی در خصوص ارتباط کاهش سطح آب دریای کاسپین با نحوه بهره برداری از رود ولگا، توضیح داد: بیش از 80 درصد آب کاسپین از رود ولگا تامین می شود و همواره در مسیر این رود فعالیت های کشاورزی انجام می شده است، این که بگوییم در این چند ساله اتفاق خاصی افتاده باشد بعید است؛ چرا که تغییرات تراز آب این دریا، بیشتر تابعی از تغییرات بارش و ورودی رودخانه ها است. حاجی زاده همچنین خاطر نشان کرد: بررسی های تاریخی از این دریا نشان می دهد که این دریا همواره با نوسانات تراز آب مواجه بوده است. دریای کاسپین به عنوان بزرگترین حوضه آبی محصور در خشکی پس از جدا شدن از دریای سیاه در دوره پلیوسن میانی (حدود 5 میلیون سال پیش) چرخه های متعدد نوسان تراز آب را تجربه کرده، به طوری که مساحت این دریا از یک میلیون کیلومتر مربع تا 150 هزار کیلومتر مربع در نوسان بوده است و دامنه تغییر تراز آب بیش از 300 متر تخمین زده می شود. کاهش تراز آب دریای کاسپین موجب خشک شدن بخشی از خلیج گرگان شده، در حالی که در سال 1354 خلیج گرگان به همراه تالاب میانکاله و زاغمرز به عنوان مجموعه تالاب بین المللی جهان در فهرست تالاب های کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code