| شنبه، 03 مهر 1400
حسن-راضی-کوچکنگاه ایران/سید حسن راضی* 27 اردیبهشت به نام روز روابط عمومی شناخته می شود. خانه روابط عمومی ایران هم که عناوین هفته روابط عمومی در سال ۹۵ را اعلام کرده نخستین روز آن را به نام «روابط عمومی دولت، ارتقای جایگاه روابط عمومی نامیده است. جالب است بدانیم این تشکیلات روابط عمومی در کشور متعلق به شرکت نفت ایران در سال ۱۳۲۷ شمسی است. در تعریف روابط عمومی آورده اند «روابط عمومی هنر و علم اجتماعی است که درون و برون دستگاه را بهم پیوند می دهد و وظایف اش را به دو دسته تقسیم می کند که عبارتند ازاطلاع رسانی ، تبلیغ و ترغیب و مشارکت جویی، همگرایی و بهینه سازی. از روابط عمومی ها به عنوان حلقه واسط میان دولت و مردم یاد می شود. از این رو روابط عمومی ها بازیگران برقراری ارتباط فعال میان کارگزاران حکومتی و مردم هستند که راه ها و هزینه های گسترش همکاری میان مردم و مسئولان را برای تصمیم سازی و منفعت جامعه هدایت می کند. این در حالی است که در سال گذشته جایگاه روابط عمومی استانداری ها در استان ها تقلیل یافته و با حوزه دیگران ادغام شده است. قطعا این اقدام لطمات جبران ناپذیزی را به جایگاه فعالان روابط عمومی وارد خواهد ساخت. شاید منظور این کار کوچک سازی بوده باشد اما باید توجه داشت با گسترش بیش از پیش رسانه ها و ابزارهای ارتباط جمعی به ویژه در فضای مجازی اطلاع رسانی و روابط عمومی نه یک امر فرعی و حاشیه ای بلکه کاری تخصصی و جز وظایف مهم هر سازمانی است. به طبع آن در جایگاه اداری نیز می بایست جز ارکان اصلی سازمان در نظر گرفته شود تا بتواند ضمن انجام صحیح وظایف محوله در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های سازمان موفق عمل کند. از این رو امید آن داریم در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام گذاری شده است به برکت این سال تصمیمات مناسبی در حوزه روابط عمومی و اطلاع رسانی در سطح کلان برای ارتقای این حوزه از سوی دولت محترم تدبیر و امید را شاهد باشیم. *کارگزار روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری رشت

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code