| سه شنبه، 30 شهریور 1400
گزارش تصویری کمیسیون مشترک بهداشت و بودجه شورای شهر
       کد خبر: 46763
نگاه ایران/ پویا درگاهی: کمیسیون بهداشت محیط زیست و خدمات شهری همزمان با کمیسیون برنامه و بودجه  صبح امروز در ساختمان شورای شهر رشت برگزار شد. این نشست با موضوع بررسی بودجه دو سازمان مدیریت پسماند و میوه و تره بار شهرداری تشکیل شد. فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری و امیر حسین علوی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به همراه سید رضا موسوی روزان، مظفر نیکومنش، اسماعیل حاجی پور و محمود باقری از اعضای حاضر شورای شهر بودند. مرتضی عاطفی مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری رشت، محمدتقی نظری معاون مالی شهرداری، احمدرضا حق بین رئیس کارگروه مالی شهرداری، مجتبی ماه پسند مدیرعامل سازمان میوه و تره بار نیز از مهمانان جلسه امروز کمیسیون بودند. در نهایت بودجه دو سازمان با تغییرات  اندکی در کمیسیون تصویب شد. کمیسیون بهداشت شورا 27 اردیبهشت (8) کمیسیون بهداشت شورا 27 اردیبهشت (3)  کمیسیون بهداشت شورا 27 اردیبهشت (15) کمیسیون بهداشت شورا 27 اردیبهشت (2)  فاطمه شیرزاد56 (1) کمیسیون بهداشت شورا 27 اردیبهشت (9) امیرحسین علوی3 کمیسیون بهداشت شورا 27 اردیبهشت (10) کمیسیون بهداشت شورا 27 اردیبهشت (18) کمیسیون بهداشت شورا 27 اردیبهشت (17) رضا موسوی روزان4 کمیسیون بهداشت شورا 27 اردیبهشت (12) کمیسیون بهداشت شورا 27 اردیبهشت (11) محمود باقری5 کمیسیون بهداشت شورا 27 اردیبهشت (1)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code