| شنبه، 09 مهر 1401
گزارش تصویری از متن و حاشیه‌های صعود سپیدرود به لیگ دسته اول (۲)
       کد خبر: 46502
نگاه ایران:گروه ورزشی: بیش از 20 هزار رشتی عصر امروز در ورزشگاه عضدی که گنجایش واقعی آن حدود 17 هزار نفر است جمع شده بودند. (گزارش لحظه به لحظه نگاه ایران از بازی) طبق گزارشات منتشر شده حدود 10 هزار نفر هم از مقابل ورزشگاه ناامیدانه به خانه هایشان بازگشتند. هدف مقدس امروز در رشت تنها یک چیز بود؛صعود سپیدرود به لیگ دسته اول فوتبال ایران بعد از سال ها ناکامی. هواداران ساعتها قبل از بازی تا پایان بازی سنگ تمام گذاشتند و به تشویق سپیدرود پرداختند و با تزریق انرژی به بازیکنان جوان تیم باعث پیروزی ارتش سرخ رشت شدند. در ادامه عکس های پویا بازارگرد، رضا احمدپور و پویا درگاهی را از پیروزی سپیدرود در عضدی مشاهده می کنید. (گزارش تصویری اول بازی سپیدرود و بادران) سپیدرود_بادران (1) سپیدرود_بادران (23) سپیدرود_بادران (13) سپیدرود_بادران (22) سپیدرود_بادران (15) سپیدرود_بادران (12) سپیدرود_بادران (17) سپیدرود_بادران (18) سپیدرود_بادران (20) سپیدرود_بادران (28) سپیدرود_بادران (21) سپیدرود_بادران (35) سپیدرود_بادران (11) سپیدرود_بادران (14) سپیدرود_بادران (16) سپیدرود_بادران (19) سپیدرود_بادران (33) سپیدرود_بادران (34) سپیدرود_بادران (25) سپیدرود_بادران (26) سپیدرود-بادران عکس (رضا احمدپور) (47) سپیدرود-بادران عکس (رضا احمدپور) (48) سپیدرود-بادران عکس (رضا احمدپور) (51) سپیدرود-بادران عکس (رضا احمدپور) (52) سپیدرود-بادران عکس (رضا احمدپور) (54) سپیدرود-بادران عکس (رضا احمدپور) (55) سپیدرود_بادران (5) سپیدرود-بادران عکس (رضا احمدپور) (58) سپیدرود-بادران عکس (رضا احمدپور) (59) سپیدرود-بادران عکس (رضا احمدپور) (60) سپیدرود_بادران (2) سپیدرود_بادران (4) سپیدرود-بادران عکس (رضا احمدپور) (53) سپیدرود_بادران (6) سپیدرود-بادران عکس (رضا احمدپور) (57) سپیدرود_بادران (10) سپیدرود_بادران (27) سپیدرود_بادران (8) سپیدرود_بادران (30) سپیدرود_بادران (31) سپیدرود_بادران (32) سپیدرود_بادران (37) سپیدرود_بادران (38) سپیدرود-بادران عکس (رضا احمدپور) (50) سپیدرود_بادران (7) سپیدرود_بادران (39) سپیدرود_بادران (40) سپیدرود_بادران (49) سپیدرود_بادران (41) سپیدرود_بادران (42) سپیدرود_بادران (43) سپیدرود_بادران (36) سپیدرود_بادران (44) سپیدرود_بادران (45) سپیدرود_بادران (9) سپیدرود_بادران (46) سپیدرود_بادران (48) سپیدرود_بادران (50) سپیدرود_بادران (51) سپیدرود_بادران (54) سپیدرود_بادران (55) سپیدرود_بادران (58) سپیدرود-بادران عکس (رضا احمدپور) (31) سپیدرود-بادران عکس (رضا احمدپور) (25) سپیدرود-بادران عکس (رضا احمدپور) (26) سپیدرود-بادران عکس (رضا احمدپور) (27) سپیدرود-بادران عکس (رضا احمدپور) (28) سپیدرود-بادران عکس (رضا احمدپور) (29) سپیدرود-بادران عکس (رضا احمدپور) (30) سپیدرود-بادران عکس (رضا احمدپور) (42) سپیدرود-بادران عکس (رضا احمدپور) (32) سپیدرود-بادران عکس (رضا احمدپور) (33) سپیدرود_بادران (56) سپیدرود-بادران عکس (رضا احمدپور) (34) سپیدرود_بادران (57) سپیدرود-بادران عکس (رضا احمدپور) (35) سپیدرود_بادران (52) سپیدرود-بادران عکس (رضا احمدپور) (36) سپیدرود-بادران عکس (رضا احمدپور) (43) سپیدرود-بادران عکس (رضا احمدپور) (37) سپیدرود-بادران عکس (رضا احمدپور) (38) سپیدرود-بادران عکس (رضا احمدپور) (39) سپیدرود-بادران عکس (رضا احمدپور) (40) سپیدرود-بادران عکس (رضا احمدپور) (41) سپیدرود-بادران عکس (رضا احمدپور) (45) سپیدرود_بادران (53) سپیدرود_بادران (61) سپیدرود_بادران (62) سپیدرود_بادران (60) سپیدرود_بادران (59) سپیدرود_بادران (63)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code