| یکشنبه، 04 مهر 1400
نگاه ایران:دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرزی بندر آستارا گفت: ادعای ساخت و ساز غیر مجاز در گردنه حیران کذب محض است. احمد عبادی سفیدآب اظهار کرد: در حال حاضر در گردنه حیران از توابع شهرستان مرزی بندر آستارا هیچگونه ساخت و ساز غیر مجازی صورت نمی گیرد. وی با تأکید بر اینکه دخل و تصرف در محدوده انفال و منابع طبیعی وجود ندارد، ادامه داد: در این مناطق اجازه هیچگونه دخل، تصرف و تجاوزی داده نمی شود. عبادی سفیدآب با اشاره به اینکه منطقه حیران به صورت مرتب تحت کنترل و رصد قرار می گیرد، افزود: برابر پرونده های قضایی متشکله در سال 1394، به کلیه جرایم مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی این منطقه با دقت و حساسیت رسیدگی می شود. وی اضافه کرد: در این خصوص تعداد زیادی از پرونده به مرحله پایانی و صدور حکم قضایی و قطعیت رسیده است و در آینده ای نزدیک اجرا خواهد شد. دادستان عمومی و انقلاب آستارا در پایان با اشاره به خبر منتشره در یکی از خبرگزاری ها، منتسب به دادستان اردیبل خاطر نشان کرد: حسب پیگیری های انجام شده و تماس با ایشان، این خبر به شدت تکذیب شده و بنابر اظهارات مقام قضایی (دادستان اردبیل) خبر منتشره در خصوص گردنه حیران به نقل از وی صحت ندارد و تکذیب می شود. لازم به توضیح است، در تاریخ 19 اردیبهشت 1395 خبری تحت عنوان «ساخت و سازهای غیر مجاز در گردنه حیران نگران کننده است» به نقل از دادستان عمومی و انقلاب اردبیل در یکی از خبرگزاری ها منتشر شد که در این خبر ساخت و سازهای غیرمجاز توسط برخی افراد در گردنه حیران را نگران کننده عنوان و پرونده رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در این منطقه را که در حریم استان گیلان می باشد را از طریق دادستانی و مراجع قضایی کشور تحت پیگیری عنوان کرده بود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code