| دوشنبه، 02 خرداد 1401
مجتبی کوهکن کارگردان فیلم کوتاه «آقای داغان» با ارسال یادداشتی به تحریریه نگاه ایران، در مورد اثر سینمایی اش توضیحاتی ارایه کرد: یکی از دغدغه های فیلمسازی من در حوزه های نگارش و کارگردانی، توجه به مسایل نوستالژیک است. نوستالژی های بسیاری وجود دارند که میتواند برای انسان در حوزه های گوناگون اتفاق افتاده باشد اما بخشی از نگرش من شامل نوستالژی های جمعی است. مثلا در معماری گیلان خصوصا شهر رشت فاجعه هایی اتفاق افتاده که به گمانم خرد جمعی در شکل گیری این تصویر زشت نقش داشته اند. پشت صحنه در اعتقادات عمومی مردم از جمله احترام به بزرگان و پیشکسوتان ،رعایت حقوق شهروندی ، توجه به عقاید و فرهنگ روزمره مردم در پوشش و گویش و شکل زندگی مردم ،نحوه ارتباطات دختران و پسران با یکدیگر وغیره که ترکیبی از مسایل اجتماعی جامعه ماست رو به نابودی قدم برداشته و تصویری که از قدیم در ذهن من شکل گرفته برای من یک رویا و ارزش شده است. همه احوال خوب در زندگی آدمها و شادیها و اشکها و غیره موضوعات آثاری است که در ذهن من تبدیل به ایده و سپس نگارش فیلمنامه می شود و آن را میل به ساختن دارم. با این مقدمه به فیلمی که با عنوان آقای داغان در مجموعه شهر رشت  و قصه های رشت ساخته ام اشاره می کنم. poster فیلم تجربی آقای داغان از احوال عکاس دوره گرد قدیمی رشت است که اکنون برای نسل جدید معنایی ندارد و به نوعی خنده بر لب به حساب می آید و در حالی که این عکاس تاریخ نگار و به نوعی محقق پرتره ها و صورتگر چهره های آدمهایی است که تاریخ این شهر را رقم زده ولی این عکاس در حال حاضر چه وضعیت اقتصادی و جایگاه اجتماعی و غیره دارد... خلاصه داستان: عکاس قدیمی شهر رشت با تغییر ساختار زندگی سنتی به مدرن منزوی شده است ( چهره ها و معماری سنتی این شهر مدیون او هستند) او محبت می کند تا با کسی ارتباط برقرارکند. اما حتی کودک هم برای او و هنرش ارزشی قایل نمی شود و... اولین موضوعی که قابل احترام و گفتن است توجه انجمن سینمای جوانان رشت و سازمان فرهنگی  شهرداری رشت است که 10فیلم و10 فیلمساز را حمایت کرده اند  و این حرکت ارزشمند است و بنده آن را قدمهای اولیه میبینم. عکس صحنه موضوع بعدی بنده به نوعی شکوه به مسولان کشور از جمله به گیلان و خصوصا مسئولینی که متولی تقسم پول هستند با بی توجهی محض به هنر فیلمسازی هیچ پولی برای ساخت فیلم در گیلان اختصاص داده نشده و اگر هم هست افراد بی ربط که تخصص و دانش کافی را در ساخت فیلم ندارند این نقش را به عهده گرفته اند. خواهش بنده این است با کشف افراد لایق و متخصص صنعت فیلمسازی را در رشت توسعه دهند. خواهش می کنم درد ما را درک کنید.خواهش میکنم پول را برای حوزه فیلمسازی در نظربگیرید. و اگر میگیرید برای فیلمسازی خرج کنید یا حداقل به اهل فن و متخصص فیلمسازی بدهید و تماما آنرا برای یک کار نبینید اجازه دهید بخشی از فرهنگ ومعماری ملتی که رو به تغییر رفته توسط فیلمسازان به تصویر درآید.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code