| یکشنبه، 10 مهر 1401
فرشاد-موسویسید فرشاد موسوی * برجام و انتخابات (هفت اسفند و ۱۰ اردبیهشت)دو پیروزی پی در پی و بزرگ (در سیاست خارجی و داخلی) توسط دولت و حامیان دولت تدبیر وامید محسوب می شود این پیروزی جریان مقابل را بسیار آشفته و خشمگین کرده ، اگر تا قبل از ٧ اسفند در مورد برجام گاهی به نعل هم می زدند بعد از انتخابات همان گاهی را هم کنار گذاشته و با تمام توان خود شروع به تخریب عملکرد دولت و تلاش برای پاشیدن بذر ناامیدی بر افکار عمومی کرده اند. متاسفانه صدا وسیما با تمام توان ، حتی در سریال ها و برنامه های طنز هم سعی می کند برجام را از طعنه!بی بهره نگذارد و بقیه تربیون ها هم که بشدت فعال شده اند و تقریباً هر چند روز شاهد چند سخنرانی و بولتن خبری در راستای تخریب دست اوردهای برجام و دولت هستیم ، اینکه جریان مقابل بعضاً منافع جناحی و گروهی خود را حتی به منافع ملی ترجیح می دهد و این مسئله در دراز مدت بشدت به نظام جمهوری اسلامی ضربه خواهد زد خود حدیث مفصلی است که حتما در آینده به آن خواهم پرداخت ، اما اینکه این دلواپسان همیشه متوهم، اینگونه اسب خود را برای تقابل با دولت زین کرده اند پیام روشنی دارد ، آنها طاقت ۴ سال دیگر در کنجی نشستن و فقط انتقاد کردن را ندارند و با تلاشی تخریب محور، در صدد بازگشت به قدرت به هر وسیله ای هستند ، اما در این مقال روی صحبتم با دوستانی است که در مناصب مختلف دولتی حضور دارند ، گو اینکه بعضی ازدوستان حوزه سیاسی استان به ویژه تصمیم گیران این عرصه و برخی فرمانداران و حتی برخی از مدیران کل وظیفه ای جز حفظ صندلی خود و حتی گهگاهی راضی نگه داشتن جریان مقابل دولت نمی بینند و شواهد خود حاکی از آن است که برای یکبار هم شده صدای این دوستان در حمایت از سیاست ها و منویات دولت به گوش نرسیده و به نظر هم نمی آید برسد! انفعال در حوزه سیاسی و برخوردهای سلیقه ای که نمونه بارز آن در انتخابات بعضی حوزه ها نمایان شد (اگر نخواهیم نام دیگری روی آن بگذاریم) ، عدم بکارگیری توانایی و عدم اراده برای حمایت از فعالین جوان حامی دولت که در این سه سال تمام بار کمکاری های اقایان در ارتباط گیری با بدنه جامعه را بدوش کشیده اند ، تغییرات مشابه و بدون نتیجه مداوم و تصمیمات مسئله برانگیز و مواردی از این دست تنها بخشی از عملکرد این دوستان است که منجر به فضای نا امیدی در بخشی از حامیان دولت شده است که در سال پایانی دولت تدبیر و امید و همزمان با بصدا در آمدن زنگ گوش خراش بازگشت دوباره پوپولیسم می تواند هشدار جدی به مسولین و دولتمردان باشد ، امیدواریم عده ای «مجاهدین شنبه» و منفعت طلبان ادوار مختلف تلاشهای بزرگانی همچون آیت الله هاشمی را (که حتی شخصیت ایشان هم از مصادره به مطلوب کردن این افراد در امان نبوده است) که با همراهی مردم و جوانان پس از سالها رخوت و نا امیدی بارقه هایی از امید در دل مردم روشن کرده است را با بی تدبیری خود، ضایع نکنند. *فعال سیاسی  نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تأیید محتوای آن نیست و صرفاً جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود. 

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code