| یکشنبه، 04 مهر 1400
نگاه ایران/مهرداد احمدی:اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (جام ولایت)  امروز جمعه ۲۴ اردیبهشت ساعت 15 عصر با حضور 50 شرکت کننده در پیست سوارکاری پیربازار رشت برگزار شد. در پایان این رقابتها و در رده اسبهای دوخون کامران پوررضایی با اسب باران 2 از صومعه سرا، متین خوجملی با اسب فریاد از رشت و مهران علیزاده با اسب راکست از رامسر مقامهای اول تا سوم را کسب کردند. در رده اسبهای دورگه احمد نژاداحمدی با اسب سلیم خان از کلاچای رودسر ، فرشاد کریمی با اسب ماهرخ از آستارا و محمد مهدی حسینی با اسب ویرا از رشت مقامهای اول ، دوم و سوم را بدست آوردند. در رده اسبهای محلی کوچک ابراهیم عزیزی با اسب خطرساز از ماسال ، جواد رستم نژاد با اسب تورنتو از صومعه سرا و مهدی رحیمی با اسب راکست از رشت عناوین اول تا سوم را کسب کردند . در رده اسبهای محلی درشت نیز مهرداد شهبازی با اسب تورنادو از شاندرمن ، مهدی رحیمی با اسب کهر از تالش و محمدرضا باقری با اسب آهوخان از رشت مقامهای اول تا سوم را کسب کردند .   اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (23) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (17) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (3) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (7) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (24) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (8) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (28) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (2) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (29) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (30) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (31) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (25) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (1) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (43) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (38) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (39) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (40) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (41) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (42) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (46) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (47) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (48) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (16) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (49) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (15) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (4) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (13) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (12) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (14) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (6) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (10) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (5) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (9) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (51) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (53) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (26) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (11) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (52) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (44) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (27) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (54) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (37) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (34) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (35) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (19) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (22) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (32) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (33) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (18) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (20) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (36) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (21) اولین دوره مسابقات اسب دوانی کورس بهاره گیلان (55)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code