| شنبه، 04 تیر 1401
نگاه ایران/پویا بازارگرد:رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از ظهر امروز (پنجشنبه) از 11 کیلومتر باقیمانده آزادراه رشت - قزوین و خط ریلی این مسیر بازدید کرد. در ادامه سفر رئیس مجمع تشخیص مصحلت نظام به استان گیلان، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی از 11 کیلومتر باقیمانده آزادراه رشت - قزوین و خط ریلی این مسیر بازدید کرد.(گزارش مشروح) بازدید آیت الله هاشمی از آزادراه و خط ریلی رشت - قزوین (1) بازدید آیت الله هاشمی از آزادراه و خط ریلی رشت - قزوین (4) بازدید آیت الله هاشمی از آزادراه و خط ریلی رشت - قزوین (2) بازدید آیت الله هاشمی از آزادراه و خط ریلی رشت - قزوین (5) بازدید آیت الله هاشمی از آزادراه و خط ریلی رشت - قزوین (7) بازدید آیت الله هاشمی از آزادراه و خط ریلی رشت - قزوین (10) بازدید آیت الله هاشمی از آزادراه و خط ریلی رشت - قزوین (8) بازدید آیت الله هاشمی از آزادراه و خط ریلی رشت - قزوین (9) بازدید آیت الله هاشمی از آزادراه و خط ریلی رشت - قزوین (11) بازدید آیت الله هاشمی از آزادراه و خط ریلی رشت - قزوین (12) بازدید آیت الله هاشمی از آزادراه و خط ریلی رشت - قزوین (13) بازدید آیت الله هاشمی از آزادراه و خط ریلی رشت - قزوین (14) بازدید آیت الله هاشمی از آزادراه و خط ریلی رشت - قزوین (15) بازدید آیت الله هاشمی از آزادراه و خط ریلی رشت - قزوین (17) بازدید آیت الله هاشمی از آزادراه و خط ریلی رشت - قزوین (19) بازدید آیت الله هاشمی از آزادراه و خط ریلی رشت - قزوین (21) بازدید آیت الله هاشمی از آزادراه و خط ریلی رشت - قزوین (23) بازدید آیت الله هاشمی از آزادراه و خط ریلی رشت - قزوین (24) بازدید آیت الله هاشمی از آزادراه و خط ریلی رشت - قزوین (25) بازدید آیت الله هاشمی از آزادراه و خط ریلی رشت - قزوین (26) بازدید آیت الله هاشمی از آزادراه و خط ریلی رشت - قزوین (27) آیت الله هاشمی رفسنجانی (1) بازدید آیت الله هاشمی از آزادراه و خط ریلی رشت - قزوین (28) بازدید آیت الله هاشمی از آزادراه و خط ریلی رشت - قزوین (29) بازدید آیت الله هاشمی از آزادراه و خط ریلی رشت - قزوین (31) بازدید آیت الله هاشمی از آزادراه و خط ریلی رشت - قزوین (30) آیت الله هاشمی رفسنجانی (2) بازدید آیت الله هاشمی از آزادراه و خط ریلی رشت - قزوین (33) بازدید آیت الله هاشمی از آزادراه و خط ریلی رشت - قزوین (34) بازدید آیت الله هاشمی از آزادراه و خط ریلی رشت - قزوین (35) بازدید آیت الله هاشمی از آزادراه و خط ریلی رشت - قزوین (36) بازدید آیت الله هاشمی از آزادراه و خط ریلی رشت - قزوین (3)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code