| سه شنبه، 07 تیر 1401
نگاه ایران /گروه سیاسی: هفت سال از درگذشت عالم ربانی، مرجع عالیقدر آیت الله بهجت فومنی گذشت، عارف واصل و عالم ربانی، حضرت آیت الله بهجت از زمره بزرگ مردانی بود که از ابتدا، هدف خویش را بندگی خداوند متعال قرار داد و در همه سال های عمر خود، در راه رسیدن به این هدف استقامت ورزید. آیت الله بهجت در روز یکشنبه 26 اردیبهشت سال 88 در شهر قم درگذشت و در روز 28 اردیبهشت با تشییع میلیونی، پیکر وی در حرم حضرت فاطمه معصومه (س) در مسجد بالاسر به خاک سپرده شد. مراسم هفتمین سالگرد آیت الله بهجت فومنی با سخنرانی آیت الله احمد جنتی در فومن و با حضور مردم و مسوولین استانی برگزار شد. مراسم یادبود این مرجع تقلید شیعه از ساعت 17 عصر امروز پنجشنبه 23 اردیبهشت ماه با حضور جمع زیادی از مردم و مقامات در مسجد ولیعصر( عج) بالامحله فومن برگزار شد. در ادامه گزارش تصویری پویا درگاهی و پویا بازارگرد را از این مراسم مشاهده می کنید: هفتمین سالگرد آیت الله بهجت سخنرانی آیت الله جنتی فومن (39) هفتمین سالگرد آیت الله بهجت سخنرانی آیت الله جنتی فومن (37) هفتمین سالگرد آیت الله بهجت سخنرانی آیت الله جنتی فومن (1) هفتمین سالگرد آیت الله بهجت سخنرانی آیت الله جنتی فومن (32) هفتمین سالگرد آیت الله بهجت سخنرانی آیت الله جنتی فومن (34) هفتمین سالگرد آیت الله بهجت سخنرانی آیت الله جنتی فومن (35) هفتمین سالگرد آیت الله بهجت سخنرانی آیت الله جنتی فومن (36) هفتمین سالگرد آیت الله بهجت سخنرانی آیت الله جنتی فومن (2) هفتمین سالگرد آیت الله بهجت سخنرانی آیت الله جنتی فومن (40) هفتمین سالگرد آیت الله بهجت سخنرانی آیت الله جنتی فومن هفتمین سالگرد آیت الله بهجت سخنرانی آیت الله جنتی فومن (12) هفتمین سالگرد آیت الله بهجت سخنرانی آیت الله جنتی فومن (15) هفتمین سالگرد آیت الله بهجت سخنرانی آیت الله جنتی فومن (13) هفتمین سالگرد آیت الله بهجت سخنرانی آیت الله جنتی فومن (41) هفتمین سالگرد آیت الله بهجت سخنرانی آیت الله جنتی فومن (3) آیت الله احمد جنتی (9) آیت الله احمد جنتی (1) هفتمین سالگرد آیت الله بهجت سخنرانی آیت الله جنتی فومن (5) هفتمین سالگرد آیت الله بهجت سخنرانی آیت الله جنتی فومن (14) هفتمین سالگرد آیت الله بهجت سخنرانی آیت الله جنتی فومن (25) هفتمین سالگرد آیت الله بهجت سخنرانی آیت الله جنتی فومن (27) هفتمین سالگرد آیت الله بهجت سخنرانی آیت الله جنتی فومن (26) آیت الله احمد جنتی (2) IMG_6452 هفتمین سالگرد آیت الله بهجت سخنرانی آیت الله جنتی فومن (7) هفتمین سالگرد آیت الله بهجت سخنرانی آیت الله جنتی فومن (18) آیت الله احمد جنتی (3) آیت الله احمد جنتی (5) هفتمین سالگرد آیت الله بهجت سخنرانی آیت الله جنتی فومن (38) هفتمین سالگرد آیت الله بهجت سخنرانی آیت الله جنتی فومن (23) آیت الله احمد جنتی (4) هفتمین سالگرد آیت الله بهجت سخنرانی آیت الله جنتی فومن (28) هفتمین سالگرد آیت الله بهجت سخنرانی آیت الله جنتی فومن (9) هفتمین سالگرد آیت الله بهجت سخنرانی آیت الله جنتی فومن (29) آیت الله احمد جنتی (6) آیت الله احمد جنتی (7) هفتمین سالگرد آیت الله بهجت سخنرانی آیت الله جنتی فومن (10) هفتمین سالگرد آیت الله بهجت سخنرانی آیت الله جنتی فومن (22) هفتمین سالگرد آیت الله بهجت سخنرانی آیت الله جنتی فومن (8) آیت الله احمد جنتی (8) هفتمین سالگرد آیت الله بهجت سخنرانی آیت الله جنتی فومن (11) هفتمین سالگرد آیت الله بهجت سخنرانی آیت الله جنتی فومن (6)  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code