| چهارشنبه، 08 تیر 1401
نگاه ایران:مدیرکل فرودگاه گیلان گفت: اعتبارات استانی پاسخگوی خرید اراضی اطراف فرودگاه رشت نیست و برای انجام این کار می بایست اعتبارات ملی جذب شود. فتاح رضوانی افزود: در شرایط فعلی فرصت ارایه خدمات به یکصد پرواز شبانه روزی در این فرودگاه فراهم است در حالی که حدود ۷۰ پرواز در هفته صورت می گیرد. به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران وی اظهار کرد: برای توسعه فرودگاه رشت دست کم به ۱۶۰ هکتار از اراضی اطراف این فرودگاه نیاز است که متاسفانه اعتبارات استانی پاسخگوی خرید این اراضی نیست. وی ادامه داد: با توجه به اینکه رشت منطقه ای جنگلی، زراعی و سرسبز است، این ۱۶۰ هکتار اراضی حداقل خواسته برای توسعه فرودگاه رشت به شمار می آید. وی افزود: اراضی یادشده مالکانی دارند که آنان هم به دلیل واقع شدن فرودگاه در این محدوده امکان فروش یا ساخت آن را ندارند؛ بنابراین اگر شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران برای خرید این اراضی اقدام کند فرصت مناسبی برای توسعه فرودگاه و نیز مالکان این اراضی فراهم می شود. رضوانی عنوان کرد: توسعه فرودگاه رشت نیازمند تعامل دستگاههای مختلف و مسئولان است که در این راستا حمایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی بسیار حائز اهمیت است. وی اضافه کرد: گواهینامه فرودگاهی یکی از اولویتهای این اداره کل است؛ و برای دریافت گواهینامه یادشده می بایست همه موانع از جمله تملک اراضی محدوده فرودگاه مرتفع شود. وی اظهار کرد: حرکت به سمت خودکفایی و دوری از وابستگی، تاثیرگذاری و تاثیر پذیری از دیگر صنایع برای رشد و توسعه حمل و نقل هوایی، هم افزایی با دیگر سازمان ها برای ایجاد منابع درآمدی و... از مهم ترین اهداف تعیین شده است. وی همچنین، افزایش درآمدهای غیر هوانوردی همزمان با گرایش درآمد افزایی هوانوردی و ایجاد تعادل منطقی و معنی دار بین آن دو، هم پوشانی ارائه خدمات مشترک و مشابه فرودگاه و دیگر نهادهای ذیربط، رسیدن به توسعه پایدار و تحقق برنامه های چشم انداز ۲۰ ساله در حوزه حمل و نقل هوایی را از دیگر اهداف این اداره کل عنوان کرد. رضوانی، اتخاذ روش علمی و تخصصی در راستای روشنگری و شناخت دادن به کلیه دستگاه ها و افراد تاثیر گذار در این صنعت را از برنامه های این اداره کل خواند و از همه مدیران خواست لزوم توسعه حمل و نقل هوایی استان را به باور رسیده و در این راستا از تعامل و همکاری دریغ نورزند. مدیرکل فرودگاه گیلان خاطرنشان کرد: زیرساخت های مناسب برای نشست و برخاست روزانه ۱۰۰ سورتی پرواز داخلی و خارجی در فرودگاه سردار جنگل رشت فراهم شده و انتظار می رود مسیرهای هوایی منتهی به فرودگاه رشت در اولویت برنامه پروازی شرکت های هواپیمایی قرار گیرد. فرودگاه سردار جنگل رشت، سال ۱۳۴۸ در زمینی به مساحت ۲۲۰ هکتار ساخته شده و از نظر امکانات و تجهیزات جزو فرودگاه های بر تر کشور است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code