| سه شنبه، 07 تیر 1401
نگاه ایران:زن جوان حکم ازدواج با مرد اعدامی را از سرپرست دادسرای جنایی تهران گرفت. دختر جوان با دریافت برگه قضایی اجازه یافت پای سفره عقد بنشیند. این دختر 28 ساله پنج ماه پیش زمانی که برای ملاقات با برادرش به زندان رفته بود، متوجه حضور هم سلولی برادرش به نام امیر شد که به اتهام قتل خواهرزاده اش به زندان افتاده است. او با پی بردن به ماجرای زندگی این زندانی، تصمیم گرفت او را کمک کند تا بتواند با جلب رضایت اولیای دم از مجازات مرگ رها شود. وی چند بار با حضور در اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران در خواست کرد تا مرجع قضایی با این ازدواج موافقت کند تا وی بتواند بعداز ازدواج با این اعدامی، به عنوان همسر قانونی وی برای جلب رضایت اولیای دم تلاش کند. با توجه به درخواست این زن او روز گذشته نامه قضایی را که نشان می داد این زن منع قانونی برای عقد و ازدواج با مرد اعدامی ندارد دریافت کرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code