| سه شنبه، 07 تیر 1401
نگاه ایران: کیومرث احمدی،عضو شورای شهر صومعه سرا گفت: شهردار این شهرستان از سمتش عزل شد. وی اظهار کرد: در آخرین جلسه برگزار شده توسط اعضای شورای شهر این شهر حسن آقاجانی از سمتش عزل شد. وی با بیان اینکه موقتا محسن شادفر به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شده است، افزود: محسن شادفر مسئول مالی شهرداری صومعه سرا بوده و اکنون سرپرستی این شهرداری را بر عهده گرفت. عضو شورای شهر صومعه سرا گفت: در رأی گیری انجام شده برای عزل شهردار ۵ نفر موافق و ۲ نفر مخالف بودند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code