| سه شنبه، 07 تیر 1401
فائزه آذری نگاه ایران/فائزه آذری* شهرداری انزلی بعد از آنکه طبق یک الگوی تکراری، اقدام به ساخت حلقه هایی تهی از درخت بدون در نظر گرفتن مقر درختان کرد، اقدام خود را با کندن درختان قدیمی و کاشت نهال های جوان ادامه داد. در واقع شهرداری انزلی به جای اصلاح خطای خود، شکستن سیمان و ادامه دادن باغچه تا محل درخت و جدول گذاری پیرامون آن، درختان را در این فصل نامناسب از جا کنده و آن ها را بدون اینکه ریشه هایشان به همراه شان باشد در پارک عاشورا دوباره کاشته است. نهال هایی کم سن جایگزین درختان قدیمی در آن باغچه های کذایی جایگزین شدند. چه کسی می تواند ادعای برابری یک درخت سن دار با نهالی دو سه ساله را داشته باشد؟ درختانی که تازه جانی گرفته بودند و سند قدمت خیابان بودند. قدمت هر خیابان و محله را می توان با سن و سال درختان آن تخمین زد. چطور می خواهیم ادعای قدمت و اصالت برای محله های شهر بکنیم، در صورتی که یا اصلا درختی در حاشیه خیابان وجود ندارد، یا درختان قدیمی را مثله کرده ایم واکنون با درختان ۲، ۳ساله مواجه ایم. درخت یک موهبت و اصالت برای شهر است و باید حفظ شود. آیا نمی دانیم با این کار میراث و اصالت شهر را نابود می کنیم؟ چطور وقتی ارزش میراث فرهنگی شهر، میراث زیست محیطی منطقه یا داشته های اصیل شهرمان را نمی دانیم، در مقام مدیران شهری قرار می گیریم. براستی آیا نگاهی به مدیریت و تغییرات شهر رشت، و رویکرد پایدار مدیران آن با میراث و محیط زیست شهرشان کرده ایم.؟ مسلما هر کسی را بهر کاری ساختند، اما اتحاد و همفکری بین مسولان و شهروندان می تواند دریچه هایی نو از همکاری و همدلی و رشد را باز بنماید. پیشنهاد ما به آن نهاد این است که بخشی در روابط عمومی یا فردی را برای ارتباطات مردمی در نظر گرفته تا مردم و کار شناسان بی ادعای شهر، بطور مستقیم و بی مزد و منت نظرات و همفکری های خود را در مواردی این چنینی، در اختیار آن نهاد قرار دهند. به طبع نتایج بهتری بنفع شهر و همگان رقم خواهد خورد. بی شک همه چیز را همگان دانند و همگان هم هنوز به دنیا نیامدنده اند. اصلا چه می شود مردم نمایندگانی در شهرداری داشته باشند. نمایندگانی که پای منفعتشان گیر نباشد. یا پای منفعت را به ازای راستی درآورده باشند. *فعال محیط زیست  نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تأیید محتوای آن نیست و صرفاً جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود. 

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code