| چهارشنبه، 08 تیر 1401
نگاه ایران:سرپرست اداره پیش بینی و هشدار اداره کل هوا شناسی گیلان، از ادامه بارندگی ها در برخی مناطق استان تا پایان هفته جاری خبر داد. مازیار غلامی بیان کرد: نقشه های هوا شناسی نشان دهنده گذر امواج کم و بیش ناپایدار از سطوح میانی جو است که بر این اساس، گاهی مه آلود بودن هوا، بارش باران و احتمال رعد و برق و تگرگ تا پایان هفته مورد انتظار است. وی آسمان امروز گیلان را نیمه ابری تا ابری، از بعدازظهر در بعضی نقاط بارندگی عنوان و برای فردا (چهارشنبه) نیز آسمان را قسمتی ابری تا ابری، بعضی نقاط بارندگی پیش بینی کرد. غلامی بیشینه دمای گیلان در شبانه روز گذشته را با ۲۰ درجه سلسیوس مربوط به منجیل و کمینه دما را با هفت درجه سلسیوس مربوط به دیلمان و جیرنده ذکر کرد. وی گفت: بیشینه و کمینه دمای شهر رشت نیز در شبانه روز گذشته به ترتیب ۱۸ و ۱۵ درجه سلسیوس ثبت شده است. سرپرست اداره پیش بینی و هشدار اداره کل هوا شناسی گیلان، همچنین بیشینه دمای امروز استان را با ۲۳ درجه مربوط به منجیل ذکر و کمینه دمای فردا را با هشت درجه مربوط به دیلمان، جیرنده و ارتفاعات جنوب شرقی استان پیش بینی کرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code