| شنبه، 20 خرداد 1402
نگاه ایران: باشگاه ملوان با ارسال نامه ای به سازمان لیگ نسبت به حوادث احتمالی هشدار داد. باشگاه ملوان با ارسال نامه ای به سازمان لیگ حوادث احتمالی هفته آخر لیگ بر تر را هشدار داد و درخواست های خود را در چهار بند عنوان کرد. بندهایی که به آن اشاره شده عبارتند از: ۱- حضور افسران دوپینگ ۲- ناظر کمیته صیانت سازمان لیگ ۳- ناظر ویژه داوری ۴- برقراری امنیت بازیکنان و هواداران ملوان نامه ملوان

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code