| دوشنبه، 06 تیر 1401
گزارش تصویری جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای رشت:
       کد خبر: 45336
نگاه ایران/مهرداد احمدی: جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری رشت صبح امروز با حضور چند مدیر شهری به ریاست فاطمه شیرزاد برگزار شد. شیرزاد رییس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری رشت در ابتدای جلسه با اشاره به تعویق پرداخت حقوق و بیمه پرسنل آتش نشانی از مدیر عامل آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت درخواست کرد که به این مهم جامه عمل بپوشاند و نسبت به پرداخت به موقع حقوق پرسنل این سازمان با وظایف حساس اقدام کند. موضوع چالش برانگیز برای تعدادی از پرسنل سازمان آتش نشانی رشت کسر حقوق ماهیانه آن ها و عدم تمدید دفترچه های بیمه خدمات تامین اجتماعی هم است که بابک رمضانی مدیر عامل سازمان آتش نشانی رشت وعده داد با حل مشکلات پیش رو در سازمان در اسرع وقت نسبت به پرداخت حقوق پرسنل اقدام شود. در ادامه جلسه هم بودجه سازمان های آتش نشانی و آرامستان در سال ۱۳۹۵ بررسی شد. فاطمه شیرزاد امیر حسین علوی1 عباس صابر  کمیسیون بهداشت شورا (1)  کمیسیون بهداشت شورا (3) کمیسیون بهداشت شورا (4) کمیسیون بهداشت شورا (5) کمیسیون بهداشت شورا (6) کمیسیون بهداشت شورا (7) کمیسیون بهداشت شورا (8) کمیسیون بهداشت شورا (9) کمیسیون بهداشت شورا (10) کمیسیون بهداشت شورا (12) کمیسیون بهداشت شورا (13) کمیسیون بهداشت شورا (14) کمیسیون بهداشت شورا (15) گل احضار مهاجر امیر حسین علوی

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code