| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
[caption id="attachment_356" align="alignnone" width="138"]سام سکوتی بداغ سام سکوتی بداغ[/caption] صبح امروز خود را با دیدن تصویری از رئیس جمهور سابق در حضور مقام معظم رهبری آغاز کردم، در حالی که رهبر نظام با بزرگ منشی به پای رئیس جمهور منتخب مردم بلند شده بودند که اگر هم چنین نمی کردند، خیلی محل اشکال و ایراد نبود در حالی که محمود احمدی نژاد نشسته و سر به زیر دارند که گویا نمی بینند و یا نمی خواهند ببینند! اگر تصاویر موصوف اصیل باشند و واقعا ایشان چنین برخوردی کرده باشند، به زعم نگارنده دو تحلیل می توان بر آن نوشت و بحث کرد: ١. احمدی نژاد که رئیس جمهور کشورمان بوده است، فرد بی ادبی  است و عرف دیپلماتیک و آداب معاشرت را خوب فرا نگرفته است که بسیار دور از ذهن و غیر قابل قبول می نماید!! ٢. ایشان با جریان مقابل مشکل بنیادین دارند که قرین به صحت است و مهم تر از آن، خود و گروه حامی او در مخالفت و علنی کردن آن تا جایی که در معدود تقابل های اجتماعی هم از بر آفتاب انداختن آن فرو گذار نشوند. گزینه اول را خیلی زودتر از آنچه بتوان فکرش را کرد، از روی میز برمی داریم زیرا اولا ایرانی ها ذاتا انسان های مودبی هستند و آقای احمدی نژاد نیز سالها در سیستم اداری و رسمی مسئولیت های مختلفی داشته اند و نمی شود ادعا کرد ایشان بلد نبودند و یا نمی دانستند که باید به رئیس جمهور منتخب مردم احترام بگذارند و بر فرض محال هم اگر چنین بود، می توانست از روی دست رهبری مشق احترام کنند. اما در مورد گزینه دوم باید گفت حلقه یاران نزدیک به ایشان در این دولت، هیچ جایگاهی ندارند و فاصله گرفتن و احتراز از دولت تدبیر و امید و در رأس آنها دکتر حسن روحانی، امری محتمل و بلا اشکال است اما اینکه این دوری تا آنجا پیش برود که محمود احمدی نژاد در یک جمع سعی در نشان دادن آن داشته باشد، نمی تواند توجیه موجهی باشد. اما می توان موضوع را از زاویه ای دیگر نگاه کرد که در آن صورت حرکت آقای احمدی نژاد مفهوم بهتری به خود مى گیرد و ادب داشتن یا نداشتن از دایره بحث خارج می شود. ایشان و حلقه نزدیک به ایشان، هویت سیاسی خود را در مخالفت و علنی کردن این مخالفت می بینند و تنها شانس آنها برای برداشتن از سبد رأی اصول گراها، جذب طیف تندرو با انجام حرکات ایذایی و کذایی این چنینی می تواند باشد. محمود احمدی نژاد بی ادب نیست، عرف و آداب دیپلماتیک را خوب می دانست و در آن هشت سال هم بهتر فرا گرفت. برخی حرکات خارج از عرف دوران ریاست جمهوریش با برنامه و ایجاد هیاهو، مد نظر تیم رسانه ای ایشان بود. ایشان جسارتی بیش از آنچه لازمه یک سیاستمدار است، دارند.   نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code