| سه شنبه، 07 تیر 1401
گزارش تصویری؛
       کد خبر: 45036
نگاه ایران/آدینه صالح نژاد: پیکر دو شهید گمنام که در آخرین روز اختتامیه کنگره 8 هزار شهید دفاع مقدس در رشت تشییع شده بود امروز(19 اردیبهشت) در لنگرود به خاک سپرده شد. یکی از این شهدای گمنام در سال ۶۲ در عملیات والفجر1 و دیگری در سال ۶۴ در عملیات ام الرصاص به شهادت رسیده بودند. این دو شهید گمنام که در زمان شهادت ۲۱ و ۲۷ ساله بودند بعد از تشییع از آستان سیدحسن کومله در محل استقرار تیپ تکاور میرزاکوچک لنگرود به خاک سپرده شدند. تشییع شهدای گمنام لنگرود (1) تشییع شهدای گمنام لنگرود (2) تشییع شهدای گمنام لنگرود (3) تشییع شهدای گمنام لنگرود (5) تشییع شهدای گمنام لنگرود (6) تشییع شهدای گمنام لنگرود (7) تشییع شهدای گمنام لنگرود (8) تشییع شهدای گمنام لنگرود (9) تشییع شهدای گمنام لنگرود (10) تشییع شهدای گمنام لنگرود (11) تشییع شهدای گمنام لنگرود (12) تشییع شهدای گمنام لنگرود (13) تشییع شهدای گمنام لنگرود (15) تشییع شهدای گمنام لنگرود (16) تشییع شهدای گمنام لنگرود (17) تشییع شهدای گمنام لنگرود (18) تشییع شهدای گمنام لنگرود (19) تشییع شهدای گمنام لنگرود (20) تشییع شهدای گمنام لنگرود (21) تشییع شهدای گمنام لنگرود (22) تشییع شهدای گمنام لنگرود (23) تشییع شهدای گمنام لنگرود (24) تشییع شهدای گمنام لنگرود (25) تشییع شهدای گمنام لنگرود (26) تشییع شهدای گمنام لنگرود (28) تشییع شهدای گمنام لنگرود (29) تشییع شهدای گمنام لنگرود (30) تشییع شهدای گمنام لنگرود (31) تشییع شهدای گمنام لنگرود (32) تشییع شهدای گمنام لنگرود (33) تشییع شهدای گمنام لنگرود (35) تشییع شهدای گمنام لنگرود (36) تشییع شهدای گمنام لنگرود (37) تشییع شهدای گمنام لنگرود (38) تشییع شهدای گمنام لنگرود (39) تشییع شهدای گمنام لنگرود (40) تشییع شهدای گمنام لنگرود (41) تشییع شهدای گمنام لنگرود (42) تشییع شهدای گمنام لنگرود (43) تشییع شهدای گمنام لنگرود (44) تشییع شهدای گمنام لنگرود (45) تشییع شهدای گمنام لنگرود (46) تشییع شهدای گمنام لنگرود (47)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code