| جمعه، 26 دی 1399
نگاه ایران: نماینده منتخب مردم صومعه سرا در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: باید به نمایندگان دوره دهم مجلس فرصت داد تا پیشنهادات خود را در رابطه با برنامه ششم توسعه کشور ارائه دهند. سید کاظم دل خوش در خصوص اولویت های مجلس دهم، گفت: با توجه به افزایش سن اشتغال و دغدغه های خانواده ها در این رابطه، توجه به اشتغال زایی از اولویت های کاری نمایندگان در مجلس دهم است. نماینده منتخب مردم صومعه سرا در مجلس دهم شورای اسلامی، تصریح کرد: باید با ارائه طرحی، سن اشتغال از ۲۵ سال به ۳۰ سال افزایش یابد و مدت تحصیل و انجام خدمت سربازی نیز برای استخدام لحاظ شود. دوره چهارساله فعالیت مجلس دهم با برنامه پنج ساله ششم توسعه همزمان است نماینده منتخب مردم در مجلس دهم با بیان اینکه حاکمیت باید برای مردم شغل ایجاد کند، تاکیدکرد: سن جمعیت قابل توجهی از جوانان جویای کار بالا رفته، بنابراین باید به این موضوع توجه شود و نباید فراموش شود که بیکاری در کاهش رشد جمعیت مؤثر بوده است. وی ادامه داد: دوره چهارساله فعالیت مجلس دهم با برنامه پنجساله ششم توسعه همزمان است، بنابراین نباید در روزهای محدود باقیمانده مجلس نهم برنامه ششم با عجله بررسی شود. دلخوش افزود: به نظر بنده باید به نمایندگان دوره دهم مجلس فرصت داد تا پیشنهادات خود را در رابطه با برنامه ششم توسعه کشور ارائه دهند و از دکتر لاریجانی درخواست می کنم که بررسی برنامه ششم در دستور کار قرار نگیرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code