| یکشنبه، 10 مهر 1401
آتش سوزی در شب چهارشنبه سوری در ساختمان مجاور مجتمع تجاری ایرانیان در میدان شهید باستانی شعار که علاوه بر خسارت مالی موجب قطع برق قسمت های وسیعی از بلوار گلسار شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code