| چهارشنبه، 01 بهمن 1399
گزارشی با استناد به مشروح مذاکرات دوره سوم مجلس:
       کد خبر: 44541
نگاه ایران:بازخوانی یک ماجرای تاریخی نشان می دهد که چگونه ٢٨ سال پیش نماینده نیشابور با وجود عدم تأیید از سوی شورای نگهبان به مجلس سوم رفت. این روزها مینو خالقی منتخب مردم اصفهان برای مجلس دهم، با شرایط مشابهی مواجه است اما شورای نگهبان بر ردصلاحیتِ پس از موعدِ او اصرار دارد. باید ٢٨ سال می گذشت تا تاریخ برای یک بار هم که شده، تکرار شود؛ تکراری از یک مناقشه بر سر قانون. حالا که دیگر نه از تب و تاب چیدمان کرسی های پارلمان خبری هست و نه از یارکشی های جناحی، تمام پارلمان اصفهان می شود؛ شهری که جوان ترین عضو مجلس دهم را راهی بهارستان ساخت، ناغافل در گیرو دار قوانین سختی گرفتار شد. این بار هم شورای نگهبان خود را جلودار همه اتفاقات نامید تا جدیدترین مهر ابطال خود را در راستای همان نظارت استصوابی، محکم تر بکوبد. مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان و نفر سوم لیست انتخاباتی پیروز این شهر، تنها فردی بود که ابطال آرای انتخابات دامن او را گرفت. از همان روزی که سیامک ره پیک از منتفی بودن پیروزی وی در انتخابات گفت، شمار نمایندگان برای هر کسی ٢٨٩ نفر شده باشد، برای وزارت کشور همان ٢٩٠ نفر بود تا دعوا بر سر یکی از صاحبخانه های پارلمان، دو نهاد نظارتی و اجرایی انتخابات را وارد فاز جدیدی از جدال ها کند. هرچند در میانه راه، شورای نگهبان سکوت را بر همه دعواها ترجیح داد، اما سبب نشد که دولتمردان از صدور اعتبارنامه نگویند و خود را پیشگام حل مسائل نخوانند. اختلافات که بالا گرفت، شورای نگهبان همچنان از قانون می گفت و وزارت کشور هم از قانون؛ تنها تفسیرها بود که روی متفاوت خود را به طرفین نشان می داد. تا اینجای کار هیچ طرفی از مواضع خود کوتاه نیامد تا رییس جمهور نیز وارد گود شود. دو سخنرانی، مسیر مسوول اجرایی کشور را به روشنی نشان داد که او همچون دوران احراز صلاحیت ها، مصمم است تا تنها قانون باشد که بر همه تصمیمات حاکمیت دارد. حسن روحانی خیلی روشن به قضیه ورود کرد. آنجا که رکورد حضور زنان در مجلس دهم را یادآوری می کرد، با اعلام عدد ١٨ رسما مینو خالقی را هم وارد بهارستان کرد. سخنانی که تلویحا به صدور اعتبارنامه وی از سوی وزارت کشور اشاره دارد، مجلس را هم یک گام به جلو سوق داد. در لیست اسامی دعوت شده ها به همایش منتخبین جدید مجلس، نام مینو خالقی هم قرار گرفت تا ١٨ منهای یک، دیگر جایی در محاسبات خانه ملت نداشته باشد. اما این نام مینو خالقی نیست که حتی وزیر کشور را با تهدید استیضاح روبه رو ساخته است؛ این قرار گرفتن نام منتخب اصفهان در لیست امید نیست که تاکید دولتمردان و حتی حقوقدانان را برای حل مشکل به همراه داشته است، این نگرانی از رویه شدن این تصمیم شورا بوده که بیش از همه چیز نگرانی را بر نهاد اجرایی انتخابات غالب کرده است. در تمام این یک ماه، روزی نبود که خبری از منتخب مردم اصفهان عنوان نشود. خبرهایی که از مرز اخلاق هم عبور کرد و با انتشار تصاویری که هنوز هم انتساب آنها به مینو خالقی در هاله ای از ابهام است، نیاز به مرور گذشته دارد. گذشته ای که اتفاقی اینچنین روی داد و راه هایی که برای حل آن طی شد. در بین مجالس شکل گرفته پس از انقلاب، «دوره سوم» بی شباهت به این دوره از انتخابات نیست؛ دوره ای که شورای نگهبان حاضر به امضای اعتبارنامه یکی از نمایندگان نمی شد اما در نهایت این وزارت کشور بود که با امضا و صدور آن، محمد اکبرزاده را برای چهار سال نماینده مردم نیشابور کرد. دوره سوم مجلس؛ جلسه تصویب اعتبارنامه در بیست و نهمین روز از خردادماه سال ٦٧، سومین دوره مجلس شورای اسلامی برای تصویب اعتبارنامه منتخبین ملت وارد دستور می شود. اعتبارنامه ها یکی پس از دیگری خوانده شده و با رای اکثریت نمایندگان مجلس به تصویب می رسد. حالا دیگر نوبت «محمد اکبرزاده» است. منتخب مردم نیشابور، شاید در آن روز فکرش را هم نمی کرد ماجرایی را که به صحن علنی مجلس می کشاند، روزی منبع مستندی برای توجیه رفتار وزارت کشور در پافشاری برای صدور اعتبارنامه منتخب اصفهان قرار بگیرد. حالا در فاصله ای ٢٨ ساله، تاریخ برای مینو خالقی تکرار می شود. هرچند بحث بر سر سربازی نرفتن اکبرزاده، تمام ماجرای آن روز مجلس را رقم زد، اما به گونه ای در قالب «صلاحیت»ها گنجید تا شباهت ها را به خالقی نزدیک تر سازد. گزارش کمیسیون تحقیق و تصویب اعتبارنامه کمیسیون تحقیق و تصویب اعتبارنامه نمایندگان آغازگر مجادلات آن روز مجلس بود. محمد اصغری به عنوان مخبر کمیسیون، در جایگاه حضور یافت تا از بررسی ها در خصوص اعتبارنامه منتخب مردم نیشابور بگوید. او گزارش خود را با ابراز امیدواری از اینکه مجلس شورای اسلامی در سال های آینده انتخابات، تکلیف را مشخص کند، اینگونه آغاز کرد: «مساله به نظر من کاملا حقوقی است و دقت، مساله را حل می کند. این مساله از موارد سکوت قانون است.» وی در ادامه به موارد اعتراضی در این پرونده اشاره کرد و گفت: «یکی از این مسائل عدم ثبت نام در ساعت مقرر است، اعتراض دوم وضع نظام وظیفه که در مورد وی مشخص نبوده و اعتراض سوم اینکه اعتبارنامه دقیقا به امضای هیات نظارت بر انتخابات نرسیده است. در مورد این اعتراضات کمیسیون مفصلا بررسی کرده و از کلیه موافقان و مخالفان توضیحاتی خواست و نهایتا تصمیم به تصویب اعتبارنامه گرفت. موادی که در این مساله و در رابطه با این اعتراضات مطرح است ماده ٣٢ قانون انتخابات است که از داوطلبی برای نمایندگی صحبت می کند و ویژگی نمایندگانی را که نمی توانند داوطلب باشند، مطرح می کند. این ماده ٩ مورد را می شمارد اما این مطلب که کسی معاف از خدمت نظام وظیفه باشد را قانون نمی گوید. آیین نامه مجلس در ماده ٢٠ خیلی قابل توجه است. اعتراض ها باید در حدود قانون انتخابات باشد. یعنی اگر اعتراضات خارج از قانون انتخابات باشد، مسموع نیست». موردی که می توان آن را در خصوص مینو خالقی هم صادق دانست این گونه توضیح داده شده است: «در تبصره ماده ۱۶ آیین نامه مجلس آمده است: ایرادهای معترضین نباید خارج از موارد مذکور در قانون انتخابات باشد.» امضای اعتبارنامه «وظیفه» شورای نگهبان است اما آنچه در این پرونده وجود دارد و می توان آن را به پرونده مینو خالقی مرتبط دانست، امضا و مهر اعتبارنامه از طرف شورای نگهبان است. موضوعی که این روزها گفته می شود نیازی به امضای اعضای این شورا ندارد، ریشه در گذشته دارد. در ادامه گزارش مخبر کمیسیون تحقیق آمده است: «در مورد بند سوم اعتراضیه که به صلاحیت کاندیدا و صحت انتخابات، امضا و مهر اعتبارنامه از طرف شورای محترم نگهبان مربوط می شود، توضیحات زیر از سوی معاون محترم حقوقی و پارلمانی وزارت کشور داده شد. امضای اعتبارنامه با توجه به توضیحات بالا حق نیست، بلکه وظیفه ای است برعهده ناظران شورای محترم نگهبان. علیهذا عدم امضای اعتبارنامه با وجود شرایط لازم نمی تواند مانع رسیدگی باشد. البته تنها این اعتبارنامه نیست که امضای شورای نگهبان را ندارد. خیلی از اعتبارنامه ها هست که مهر را ندارد یا امضا دو نفر دیگر ندارد، یک نفر امضا کرده یا اساسا امضای ناظرین شورای نگهبان را ندارد، در همین زمینه این توضیح هم داده شد که اگر بنا باشد به جای امضای اعتبارنامه از سوی کلیه اعضای هیات نظارت تنها یک عضو اعتبارنامه را امضا کند، نمی توان گفت اعتبارنامه قابل طرح و بحث نیست) پس از توضیحات موافق و مخالف و معاون محترم پارلمانی و حقوقی وزارت کشور و بررسی های لازم، رای گیری انجام شد و اعتبارنامه آقای محمد اکبرزاده، نماینده مردم نیشابور با اکثریت ۱۱ رای از ۱۴ رای حاضر در جلسه مورد تایید قرار گرفت. البته آن سه رای باقیمانده هم همه مخالف نبود بلکه ممتنع و مخالف بود.» سیدمحمد اصغری در پایان این گزارش از تایید دو تن از اعضای حقوقدان شورای نگهبان نیز یاد کرد و گفت: «خود بنده به عنوان مخبر کمیسیون در مورد این پرونده تحقیق کردم. با حقوقدان های شورای نگهبان آقایان دکتر افتخار و دکتر مهرپور هم صحبت کردم آقای دکتر افتخار نظرشان تایید کمیسیون بود و کلا می گفتند قضیه از نظر قانونی ساکت است. از موارد به اصطلاح مالانصفی هست موارد سکوت قانون هست که ان شاءالله بعدا مجلس تکلیفش را روشن بکند خود حقوقدان های شورای نگهبان هم این مساله برای شان یک بحث حقوقی بود. بعد از پایان این گزارش بود که هاشمی رفسنجانی، رییس جلسه اعلام کرد: «در هیات رییسه مساله را بررسی کردیم از نظر ما اعتبارنامه در مجلس قابل طرح است یعنی اشکال آیین نامه ای و قانونی ما نداریم. ما می توانیم الان مطرح بکنیم دیگر روی این اعتراض نشود.» می خواهند بگویند شورای نگهبان ذی صلاح نیست حال نوبت به صحبت مخالفان این تصمیم رسید. موحدی ساوجی پشت تریبون رفته و در خصوص مخالفت خود با این تصمیم گفت: « در رابطه با اعتبارنامه آقای اکبرزاده از حوزه نیشابور که بنده اعتراض کردم در واقع اعتراض به مساله انتخابات آنجا است و مخصوصا در ارتباط با آرایی که به ایشان داده شده با توجه به اینکه از لحاظ صلاحیت داوطلبی شرایط یک داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی را نداشته و شورای محترم نگهبان نسبت به مساله تعیین وضعیت مشمولیت، ایشان را مشمول دانسته و بر این اساس اعلان کرده در حوزه انتخابیه هم مساله به مردم اعلام شده به خود کاندیدا و به مسوولان اجرایی نیشابور، یعنی به فرمانداری هم مساله اعلام شده. اما در عین حال بدون توجه به نظر شورای نگهبان، بدون توجه به اینکه یک مرجع قانونی و رسمی در این رابطه اگر نظری داده باید به این نظر توجه کرد و نام این کاندیدا را از لیست کاندیداها کنار گذاشت، این مورد از مواردی بوده است که وزارت محترم کشور در برابر شورای نگهبان و در برابر وظایف و اختیارات شورای نگهبان ایستاده و در واقع شورای نگهبان را خواسته بگوید در این جهت ذی صلاح نیست.» وی ادامه داد: «همان طوری که مخبر محترم کمیسیون تحقیق اعلام کردند از قول معاون پارلمانی وزارت کشور که معاون پارلمانی وزارت کشور اظهار فرموده اند که مسائلی مربوط به صلاحیت کاندیداها هست که کاندیدایی صلاحیت دارد یا ندارد، شرایط را دارا هست یا نیست، این مربوط به امر اجرا است. مربوط به وزارت کشور است و اصولا شورای نگهبان در اینجا نمی تواند اظهار نظر بکند. در این دوره از انتخابات وضعیتی به وجود آمد که در انتخابات دوره های قبل اصلا سابقه نداشت و آن در واقع تعارض و تضادی بود که بین دو مرجع انتخابات که یکی مرجع اجرا و دیگر مرجع نظارت هست، به وجود آمد و همواره مرجع اجرا در رابطه با وظایف مرجع نظارت اعلام نظر کرد، دخالت کرد، قبل از برگزاری انتخابات، حین برگزاری انتخابات و خلاصه با برداشت هایی که از قانون انتخابات طبق نظر خودشان داشتند، همواره اعلام می کردند که مثلا در ارتباط با ثبت نام و صلاحیت کاندیداها و شرایط را دارند یا ندارند و امثال ذلک... همه اینها مربوط به وزارت کشور است و شورای نگهبان نمی تواند در این رابطه نظری بدهد یا اینکه کاندیدایی را که مثلا وزارت کشور صالح می داند شورای نگهبان نمی تواند بگوید این صلاحیت ندارد. بنابراین این یک امر کلی، یعنی به نظر من یک پدیده ناجور و نادرست و تاسفباری بود که در این دوره به وجود آمد و این مساله هم ناشی می شود از همان در واقع وضعیت کلی که میان وزارت کشور و شورای نگهبان وجود داشت.» وزارت کشور تمرد کرد موحدی ساوجی از تمرد وزارت کشور در باب تصمیم گیری شورای نگهبان این گونه گفت: «شورای نگهبان از لحاظ قانون اساسی و از لحاظ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بعد از انقلاب، دارای اعتباراتی است مخصوصا در رابطه با صلاحیت کاندیداها و اینکه این کاندیدا صلاحیت دارد یا ندارد و من موادش را هم اینجا می خوانم تا معلوم بشود که آن مقام و مرجعی که نباید در برابر شورای نگهبان بگوید آقا شورای نگهبان صلاحیت ندارد، آن مقام و مرجع چه وزیر کشور باشد چه رییس مجلس باشد و حتی خود مجلس نمی تواند وقتی که شورای نگهبان بر اساس اختیارات قانونی آمد یک کاری را انجام داد، صلاحیت کاندیدایی را رد کرد و بعد اسم او را از لیست کاندیداها حذف کرد و بعد آرای او را بعد از انتخابات و انجام انتخابات وقتی می بیند وزارت کشور و مسئولان اجرایی تمرد کردند و باید اسم او را از لیست حذف بکنند ولی حذف نکردند و انتخابات را درباره فردی که از لحاظ داشتن شرایط، شورای نگهبان او را فاقد صلاحیت دانسته انتخابات غیرقانونی در مورد او انجام داده اند. بعد از آن شورای نگهبان بر اساس اختیارات قانونی اش نشسته است و آرای مربوط به این کاندیدای محترم را ابطال کرده است». «متاسفانه اداره قوانین مجلس در اینجا اشتباه بزرگی را مرتکب شده به جهت اینکه اگر چنانچه مهر شورای نگهبان پای اعتبارنامه ای نباشد، آن اعتبارنامه قابل طرح نیست. آقای اصغری فرمودند که حالا امضای اعتبارنامه توسط شورای نگهبان یا مهر باشد یا نباشد آیا این از نظر قانونی اشکال دارد یا ندارد؟ خواستند در رابطه با امضا و مهر ایراد بگیرند. بله، اشکال است.» ابطال شورای نگهبان برای مجلس لازم الاطاعه نیست حال نوبت به موافق می رسد. اسدالله بیات در دفاع از اکبرزاده از مسائل حقوقی شروع کرد و اینگونه گفت: «در مورد انتخابات نیشابور مسائلی هست که جزو محکمات است. اینها را ما قبلا کنار بگذاریم که اینها مورد بحث نیست. به تعبیر آقایان ما محل نزاع را روشن بکنیم که در سر چی دعوا داریم، در کجا دعوا داریم؟ فرض این است که درباره صحت انتخابات آنجا حرفی نیست، معترض قبول دارد طبق قانون انتخابات شورای نگهبان لازم بود یا ابطال کند یا متوقف بکند. هیچ کدام از اینها را نکرد. بنابراین در رابطه با اصل انتخابات حرفی نیست. مساله دومی که باز در آن حرفی نیست صلاحیت منتخب از نظر اخلاقی، از نظر اعتقادی و از نظر شرایطی است که در قانون انتخابات هست. جز مساله معافیت مسائل دیگر هم مورد بحث نیست. طبق قانون هیات های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف پنج روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور، صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داد و نامزدهای واجد شرایط قانونی را برای شرکت در انتخابات حوزه انتخابیه تعیین کنند. بعد در تبصره اش دارد: کسانی که صلاحیت آنان مورد تایید قرار نگرفته طبق نص ماده ۵۲ اگر صلاحیت فردی مورد تایید هیأت اجرایی قرار گرفت، شورای نگهبان حق اعتراض ندارد. ماده بیستی که برادرمان جناب آقای موحدی خواندند اصلا آن قانون نقض شده، من تعجب کردم از ایشان. قانونی بعد از آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده «قانون نظارت بر انتخابات» قانون دوم است.» او افزود: «بنابراین با استناد به ماده ٢٠ هم وجهه قانونی ندارد. مساله در اینکه شورای نگهبان آمده برای خودش حقی قایل شده و دقیقا گفته است که مثلا ابطال، اتفاقا نه ابطال گفته و نه توقف. این یک، علاوه بر این یک بحثی در باب بیع و تجارت فقها دارند، می گویند اگر کسی در معامله جنسی فاسد یا جنس ناسالم را با سالم بفروشد مشتری دوباره بفهمد یکی از اینها فاسد است گفته اند یا باید هر دو را رد بکند یا باید هر دو را بپذیرد. چون فقها گفته اند که درست نیست و موجب خیار هم هست، شورای نگهبان در قانون حق ندارد ابطال نسبت به بعضی و ابقا نسبت به بعضی داشته باشد این در قانون پیش بینی نشده، اگر در قانون پیش بینی شده بود تسلیم شان بودیم. اما فرض این است که در قانون چنین چیزی پیش بینی نشده، فرض هم این است که انتخابات نیشابور را آقایان امضا کرده اند و فرض هم این است که هردو را امضا کرده اند یعنی انتخابات را امضا کره اند و حق هم نداشتند بگویند که آقا نسبت به آن باطل و نسبت به آن... چرا راجع به صلاحیت می توانستند بگویند اما راجع به اصل انتخابات این معنا در قانون پیش بینی نشده است.» بیات ادامه داد: «بنده اختیارات شورای نگهبان را اختیارات ولی فقیه نمی دانم بنده اختیارات شورای نگهبان را اختیارات ولی معصوم نمی دانم. بنده اختیارات شورای نگهبان را اختیارات مجعول از قبل ولی شرعی می دانم، طبق قانون عادی و قانون اساسی، پس اگر شورای نگهبان بیش از حد اختیارات مجعول شان اظهارنظر بکنند به طور طبیعی این حق، حق قانونی و مجعول نیست. آن چیزی که امام فرموده است که ولایت فقیه شعبه ای از ولایت رسول الله است، آن ولایت فقیه است نه ولایت مجلس، مجلس هم در چارچوب خودش حق دارد اعمال ولایت کند وزیر هم همین طور، وکیل هم همین طور و همه در حدود چارچوب قانونی خودشان حق دارند. پس اگر شورای نگهبان جایی را ابطال بکند تعبدا بر ما لازم الاطاعه نیست اگر تعبدی بود ما در آیین نامه داخلی با صراحت نمی آوردیم که شورای نگهبان ادله ردشان را باید مستدلا به مجلس بگویند والا می گفتیم آقا گفتند باطل، باطل گفتند خلاف، خلاف دیگر لازم نیست استدلال بکنند.» نظر شورا در «صلاحیت منتخب» قطعی نیست وی در ادامه با بیان اینکه قانون نظارت انتخابات گفته که نظر شورای نگهبان قطعی است، گفت: این همه جا نیست، این در کیفیت انتخابات است نه در صلاحیت منتخب و این نص قانون است. اگر در جایی در نحوه انتخابات بحثی بشود و شکایتی بشود و شورای نگهبان اظهارنظر بکند این قطعی و لازم الاجراست نه در همه جا. بنابراین شورای نگهبان در اینجا نظرش به نظر من روی علمی بوده که خودشان از طریق غیر عادی به دست آورده بودند و این علم غیر عادی و طریق غیر عادی برای ما حجت ندارد و ما نوکر این قانون انتخابات و قانون اساسی هستیم، بنده بینی و بین الله این انتخابات را درست می دانم، صلاحیت طرف را هم درست می دانم، بنابراین حتی خودم به ایشان رای هم می دهم. در پایان این جلسه، رای گیری و نتیجه آرا این گونه اعلام شد. «کل آرای ماخوذه در رابطه با پرونده انتخاباتی آقای محمد اکبرزاده از حوزه انتخابیه نیشابور ۲۱۰ رای است. آرای سفید به علامت موافق ۱۴۰ رای. آرای کبود به علامت مخالف ۲۴ رای. آرای زرد به علامت ممتنع ۴۶ رای. بنابراین اعتبارنامه محمد اکبرزاده از حوزه انتخابیه نیشابور تصویب شد.» با این اسنادی که از نخستین اجلاسیه دوره سوم مجلس شورای اسلامی در دست است، می توان تحلیل حقوقی این ماجرا را این گونه دانست که اگر وزارت کشور بدون اجازه و امضای شورای نگهبان اعتبارنامه را صادر کند هیچ مرجعی الا مجلس نمی تواند او را مواخذه کند. در این حالت دو اتفاق بیشتر روی نخواهد داد «تایید» یا «رد» اعتبارنامه. موضوعی که البته تا به امروز مشخص نیست که وزارت کشور چگونه عمل خواهد کرد، یک اصل را به طور روشن اعلام می کند. «صدور اعتبارنامه نمایندگان نیازی به امضای اعضای شورای نگهبان ندارد». حال فقط می ماند موضوع اختلاف بین دو نهاد؛ اگر وزارت کشور از ظرفیت قانونی خود استفاده کرده و با امضای اعتبارنامه مینو خالقی، طی ادامه مسیر را به نمایندگان جدید مجلس دهم واگذار کند، بالاترین اقدامی که در مقابله با او می تواند انجام بگیرد، ارجاع پرونده به کمیسیون تحقیق است. جایی که با استناد به اتفاقات دوره های گذشته مجلس، به نظر نمی رسد در تقابل با خواسته های نهاد اجرایی انتخابات باشد. اما باز هم یک سوال مطرح می شود. شورای نگهبان چگونه یک بخش از انتخابات را باطل می کند و در بخشی دیگر آن را مورد تایید قرار می دهد. شاید همین موضوع، بتواند مانع از تصمیمات دیگر نهاد نظارتی انتخابات باشد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code