| دوشنبه، 29 دی 1399
نگاه ایران/گروه سیاسی: مراسم اختتامیه کنگره ملی ۸ هزار شهید گیلان امروز سه شنبه با حضور مه مان ویژه نظامی این کنگره در روز آخر سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در میدان شهرداری (شهدای ذهاب) رشت برگزار شد. (گزارش مشروح این اجلاسیه) عکس های پویا بازارگرد و مهرداد احمدی را از اجلاسیه پایانی این کنگره مشاهده می کنید: کنگره 8000 شهید استان گیلان (7) کنگره 8000 شهید استان گیلان (44) کنگره 8000 شهید استان گیلان (3) کنگره 8000 شهید استان گیلان (1) کنگره 8000 شهید استان گیلان (2) کنگره 8000 شهید استان گیلان (27) کنگره 8000 شهید استان گیلان (50) کنگره 8000 شهید استان گیلان (28) کنگره 8000 شهید استان گیلان (8) کنگره 8000 شهید استان گیلان (4) کنگره 8000 شهید استان گیلان (9) کنگره 8000 شهید استان گیلان (10) کنگره 8000 شهید استان گیلان (13) کنگره 8000 شهید استان گیلان (38) کنگره 8000 شهید استان گیلان (20) کنگره 8000 شهید استان گیلان (39) کنگره 8000 شهید استان گیلان (19) کنگره 8000 شهید استان گیلان (5) کنگره 8000 شهید استان گیلان (42) کنگره 8000 شهید استان گیلان (43) کنگره 8000 شهید استان گیلان (48) کنگره 8000 شهید استان گیلان (49) کنگره 8000 شهید استان گیلان (54) کنگره 8000 شهید استان گیلان (56) کنگره 8000 شهید استان گیلان (57)ولی الله عظمتی کنگره 8000 شهید استان گیلان (55) کنگره 8000 شهید استان گیلان (60) کنگره 8000 شهید استان گیلان (47) زین العابدین قربانی کنگره 8000 شهید استان گیلان (63) کنگره 8000 شهید استان گیلان (37) کنگره 8000 شهید استان گیلان (26) غلامعلی جعفرزاده قاسم سلیمانی 1 کنگره 8000 شهید استان گیلان (12) کنگره 8000 شهید استان گیلان (64) کنگره 8000 شهید استان گیلان (40) کنگره 8000 شهید استان گیلان (22) نوری همدانی قاسم سلیمانی (1) کنگره 8000 شهید استان گیلان (45) کنگره 8000 شهید استان گیلان (6) کنگره 8000 شهید استان گیلان (31) کنگره 8000 شهید استان گیلان (33) کنگره 8000 شهید استان گیلان (34) کنگره 8000 شهید استان گیلان (30) کنگره 8000 شهید استان گیلان (11) قاسم سلیمانی (3) کنگره 8000 شهید استان گیلان (41) کنگره 8000 شهید استان گیلان (59) کنگره 8000 شهید استان گیلان (14) کنگره 8000 شهید استان گیلان (61) کنگره 8000 شهید استان گیلان (15) کنگره 8000 شهید استان گیلان (62) کنگره 8000 شهید استان گیلان (29) کنگره 8000 شهید استان گیلان (16) کنگره 8000 شهید استان گیلان (17) کنگره 8000 شهید استان گیلان (32) قاسم سلیمانی (2) کنگره 8000 شهید استان گیلان (18) کنگره 8000 شهید استان گیلان (36) کنگره 8000 شهید استان گیلان (21) کنگره 8000 شهید استان گیلان (23) کنگره 8000 شهید استان گیلان (46) کنگره 8000 شهید استان گیلان (25) کنگره 8000 شهید استان گیلان (51) کنگره 8000 شهید استان گیلان (24)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code