| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
نگاه ایران/ احسان حسن پور: آیین نکوداشت مقام استاد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان همزمان با روز معلم برگزار شد. این مراسم با حضور دکتر سهراب کردرستمی رئیس دانشگاه، اساتید،کارکنان و دانشجویان و مسئولین شهری از جمله ذبیح الله نیکفر منتخب مردم لاهیجان در مجلس دهم، کاظم کسرایی فرماندار، سعید آگشته شهردار و حسینعلی خدایگانی رئیس شورای شهر لاهیجان در سالن حزین لاهیجی این دانشگاه برگزار شد، از اساتید نمونه دانشگاه و دکتر میرمظفر معصومی، بنیانگذار و نخستین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان تجلیل شد. دانشگاه آزاد لاهیجان روز معلم (2) دانشگاه آزاد لاهیجان روز معلم (3) دانشگاه آزاد لاهیجان روز معلم (4) دانشگاه آزاد لاهیجان روز معلم (5) دانشگاه آزاد لاهیجان روز معلم (6) دانشگاه آزاد لاهیجان روز معلم (7) دانشگاه آزاد لاهیجان روز معلم (8) دانشگاه آزاد لاهیجان روز معلم (10) دانشگاه آزاد لاهیجان روز معلم (11) دانشگاه آزاد لاهیجان روز معلم (12) دانشگاه آزاد لاهیجان روز معلم (13) دانشگاه آزاد لاهیجان روز معلم (14) دانشگاه آزاد لاهیجان روز معلم (15) دانشگاه آزاد لاهیجان روز معلم (16) دانشگاه آزاد لاهیجان روز معلم (17) دانشگاه آزاد لاهیجان روز معلم (18) دانشگاه آزاد لاهیجان روز معلم (19) دانشگاه آزاد لاهیجان روز معلم (20) دانشگاه آزاد لاهیجان روز معلم (21) دانشگاه آزاد لاهیجان روز معلم (22) دانشگاه آزاد لاهیجان روز معلم (23) دانشگاه آزاد لاهیجان روز معلم (25) دانشگاه آزاد لاهیجان روز معلم (26) دانشگاه آزاد لاهیجان روز معلم (27) دانشگاه آزاد لاهیجان روز معلم (28) دانشگاه آزاد لاهیجان روز معلم (29) دانشگاه آزاد لاهیجان روز معلم (30) دانشگاه آزاد لاهیجان روز معلم (31) دانشگاه آزاد لاهیجان روز معلم (32) دانشگاه آزاد لاهیجان روز معلم (33) دانشگاه آزاد لاهیجان روز معلم (34) دانشگاه آزاد لاهیجان روز معلم (35)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code