| دوشنبه، 29 دی 1399
مدیر روابط عمومی و اموربین الملل منطقه آزاد انزلی خبر داد:
       کد خبر: 44174
نگاه ایران: امین افقی مدیر روابط عمومی و اموربین الملل این سازمان از اجرای طرح نظاممند سازی تبلیغات محیطی در سطح منطقه از سوی این سازمان خبر داد. افقی با بیان اینکه طرح نظام مند سازی تبلیغات محیطی حسب دستور ریاست هیات مدیره و مدیرعامل سازمان و در راستای استاندارد سازی تبلیغات محیطی و حفظ منظر شهری در سطح منطقه در حال اجراست افزود: در این طرح که با همکاری دهیاران و شوراهای محدوده منطقه به اجراء در می آید، سازه های تبلیغاتی غیر مجاز و غیر استاندارد در سطح منطقه جمع آوری می شود و علاقمندان به بهره برداری از فضا و محیط تبلیغاتی استاندارد در نظر گرفته شده در محدوده منطقه می توانند برای اخذ مجوز به مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان مراجعه نمایند. امین افقی2 سخنگوی سازمان با اشاره به برگزاری جلسات منظم کمیته زیباسازی این سازمان اظهار داشت: این سازمان براین باور است؛ منطقه آزاد انزلی به عنوان الگویی برای توسعه در استان گیلان و شمال کشور با تکیه بر دانش و تخصص نیروهای جوان بومی خود و با همکاری ساکنین منطقه جلوه ای از آرامش برگرفته از زیبایی و هماهنگی در تبلیغاتی محیطی در سطح منطقه را بوجود می آورد تا با استانداردسازی محیط و منظر شهری در منطقه، زمینه الگو سازی برای سایر نقاط استان ایجاد گردد، الگویی که در آن علاوه بر نظاممند سازی، در سازوکاری منضبط، فضای مناسب برای تبلیغ همه شاغلین حرف و مشاغل فرآهم می شود. مدیر روابط عمومی سازمان سلامت و شادی انسان ها را در گرو کیفیت فضاهای شهری، تعامل و ارتباطات اجتماعی-روانی ناشی از تاثیرات زیبا شناختی دانست و تصریح کرد: زیباسازی، فرایند توسعه ویژگی های بصری است که در فضای شهری به منظور آرایش و پیرایش چهره منطقه صورت می گیرد و هماهنگی بین عناصر مختلف شهری، اشاعه فرهنگ زیبا شناسی، ارتقا و بازسازی چشم اندازهای عمومی، نقاط عطف بصری و نشانه های شهری براساس نمادهای بومی منطقه از دلایل اجرای این طرح در سطح منطقه آزاد انزلی است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code