| چهارشنبه، 01 بهمن 1399
نگاه ایران/ پویا درگاهی:هشتاد و هفتمین نشست کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری همزمان با کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون فرهنگی برای بررسی بودجه سازمان های ادغام شده پارکها و فضای سبز و زیباسازی در صحن شورا برگزار شد. (گزارش جلسه) فاطمه شیرزاد، امیرحسین علوی، مظفر نیکومنش، عباس صابر و مجید رجبی اعضای حاضر جلسه امروز بودند. محمدباقر بشردانش مدیر عامل سازمان فضا و منظر شهری شهرداری رشت، احمدرضا حق بین رئیس کارگروه برنامه و بودجه شهرداری، احمدرضا نظری معاون مالی و اقتصادی شهرداری مهمانان جلسه امروز بودند تا بودجه این سازمان مورد بررسی قرار گیرد. کمیسیون بهداشت شورا (4) شیرزاد علوی امیرحسن علوی (3) مهاجر مجید رجبی کمیسیون بهداشت شورا کمیسیون بهداشت (3) کمیسیون بهداشت (4) عباس صابر کمیسیون بهداشت (2) بشر دانش راضی کمیسیون بهداشت شورا (3) کمیسیون بهداشت شورا (2) کمیسیون بهداشت شورا (1) نیکومنش مظفر  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code