| یکشنبه، 10 مهر 1401
پیشنهاد رییس ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت :
       کد خبر: 429
به گزارش نگاه ایران: رییس ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت به دعوت کمیسیون ملی یونسکو – ایران در تهران در نشست تخصصی زنان ، مسوولیت اجتماعی و توسعه پایدارحضور پیدا کرد . این نشست در مورخ 20 اسفند سال جاری در تهران در دفتر کمیسیون ملی یونسکو – ایران با حضور جمعی از بانوان موفق در عرصه های گوناگون سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، هنری ، پزشکی و ... برگزار شد. خانم دکتر امین زاده (معاون حقوقی ریاست جمهوری ) ، خانم استر کیش لاروش ( رییس دفتر منطقه ای یونسکو در تهران ) آقای دکتر سعیدآبادی (دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو – ایران ) ، خانم دکتر مهنام (مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو – ایران ) ، خانم دکتر معظمی (عضو کمیته علمی بین المللی علوم پایه یونسکو ) ، خانم دکتر طلاچیان  ( رییس بیمارستان کودکان علی اصغر ) ، خانم زهرا نعمتی ( قهرمان جهانی پارالمپیک ) ، خانم تینا پاکروان )کارگردان سینما ) و جمع کثیری از متخصصین ، اساتید دانشگاه و کارشناسان ارشد این حوزه از حاضرین این نشست تخصصی بودند. محورهای این نشست در راستای ، زنان و مسوولیت اجتماعی و توسعه پایدار ، تاثیر گذاری زنان در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار  ، زنان و مسوولیت اجتماعی از منظر یونسکو ، فرصت ها و چالشهای زنان در عرصه علم و فناوری ، نقش زنان در ارتقا سلامت اجتماعی ، زنان و فرصت ها و چالشهای عرصه اجتماعی بوده و همچنین  به تبادل نظر و بیان تجربیات نقش زنان در این امور  پرداخته شد . در این میان فاطمه قدیمی رییس ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت با ارایه طرح پیشنهادی خود مبنی بر نگاه وبژه به حوزه زنان در منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری و همچنین در برنامه ششم توسعه و الزام دستگاه های اجرایی به استفاده از آن توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، به گفتگو و تبادل نظر با دکتر امین زاده معاون حقوقی ریاست جمهوری پرداخت که پیشنهادات  مطرح شده از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد استقبال قرار گرفت  . پیش از این دفتر همکاری های کمیسیون ملی یونسکو – ایران شهرداری رشت  و  ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت با دفتر کمیسیون ملی یونسکو – ایران همکاری های متعددی نظیر امضای تفاهم نامه همکاری با این دفتر ، برپایی کارگاه آموزشی " توسعه پایدار و سیاستگذاری های ملی از منظر یونسکو " در رشت ، برپایی کارگاه آموزشی  " توسعه پایدار ، توسعه اجتماعی ، توانمند سازی زنان  " در رشت است . 3

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code