| پنجشنبه، 29 مهر 1400
نگاه ایران:فرماندار رشت با تاکید بر اینکه رعایت قوانین در برگزاری انتخابات بسیار مهم است، گفت: در شهرستان رشت برای برگزاری مرحله دوم دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل وجود دارد. سیدعیسی مهدوی فرماندار شهرستان رشت با اشاره به آمادگی شهرستان رشت در برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس، اظهار کرد: امانتداری از زمان اخذ رای، شمارش آرا و پس از آن تحویل به حوزه مرکزی را دنبال می کنیم تا مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی طبق قوانین در شهرستات رشت برگزار شود. وی ضمن تشکر و قدردانی از عوامل اجرایی مرحله نخست دهمین دوره انتخابات مجلس، افزود: ادعا نداریم تمام موارد طبق قوانین انجام شده اما در هیچکدام از حوزه های انتخابی تخلف های عمدی اتفاق نیفتاده است؛خوشبختانه کارنامه قابل قبولی نزد مردم ارائه کردیم و این امر سبب شادی مقام معظم رهبری و رضایت دولت شده است. مهدوی با تاکید بر اینکه رعایت قوانین در برگزاری انتخابات بسیار مهم است، گفت: در شهرستان رشت برای برگزاری مرحله دوم دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل وجود دارد؛ نمایندگان فرماندار مدیریت برگزاری انتخابات در حوزه های رای گیری را به عهده دارند. فرماندار شهرستان رشت با تاکید بر اینکه انتخابات حیثیت نظام است، بیان کرد: در مرحله اول انتخابات هزار و 50 صندوق رای با رعایت قانون شمارش شده است، در شهرستان رشت چهار کاندیدا در مرحله دوم با یکدیگر رقابت می کنند و در نهایت دو نفر به مجلس می روند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code