| سه شنبه، 27 مهر 1400
گزارش تصویری افتتاح پارک محله‌ای شهیدان نهی قناد در رودبارتان رشت
       کد خبر: 42766
 نگاه ایران/ پویا بازار گرد: پارک محله ای شهیدان نهی قناد عصر امروز در حاشیه رودخانه گوهر رود با حضور مدیران رشت افتتاح شد. (گزارش مراسم) مساحت این پارک که طی حدود 5 ماه آماده بهره برداری شد  ۶ هزار و ۵۰۰ متر مربع است. پیش از این منطقه زمینی پر از نخاله و علفزار بی استفاده بود که طبق اظهارات سمیه رستگار شهردار منطقه سه تصمیم گرفته شد برای استفاده شهروندان این ناحیه به پارکی زیبا تبدیل شود. افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (1) افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (3) افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (4) افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (6) افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (7) افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (9) افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (10) افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (11) افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (12) افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (13) افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (16) افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (18) افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (19) افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (20) افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (22) افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (24) افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (25) افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (30) افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (33) افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (35) افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (36) افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (39) افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (40) افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (42) افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (43) افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (44) افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (45) افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (46) افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (47) افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (48) افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (49) افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (50) افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (51) افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (52) امیر حسین علوی پیمان بازدیدی سمیه رستگار سید رضا موسوی روزان افتتاح پارک محله ای شهیدان نهی قناد (53)      

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code