| یکشنبه، 02 آبان 1400
نگاه ایران/پویا بازارگرذ:کمتر از 48 ساعت مانده به پایان زمان تبلیغات انتخاباتی،گردهمایی بزرگ اصلاح طلبان رشت در حمایت از محمدصادق حسنی تنها کاندایدای لیست امید در مرکز استان با حضور مصطفی کواکبیان و الیاس حضرتی دو نماینده تهران در مجلس دهم برگزار شد. این برنامه که با استقبال خوبی از سوی شهروندان رشتی روبرو شده بود در ستاد خیابان شریعتی این کاندیدا تا پاسی از شب ادامه پیدا کرد. (گزارش مشروح برنامه) حسن تامینی نماینده رشت در مجلس هم از جمله چهره های حاضر بود که طی سخنانی از محمدصادق حسنی به اعلام حمایت پرداخت.گردهمایی انتخابات رشت (1) گردهمایی انتخابات رشت (2) الیاس حضرتی (5) مصطفی کواکبیان (4) محمد صادق حسنی گردهمایی انتخابات رشت (64) گردهمایی انتخابات رشت (59) گردهمایی انتخابات رشت (61) گردهمایی انتخابات رشت (63) گردهمایی انتخابات رشت (62) الیاس حضرتی (4) حسن تامینی گردهمایی انتخابات رشت (47) گردهمایی انتخابات رشت (48) گردهمایی انتخابات رشت (49) گردهمایی انتخابات رشت (55) گردهمایی انتخابات رشت (56) گردهمایی انتخابات رشت (42) گردهمایی انتخابات رشت (43) گردهمایی انتخابات رشت (44) گردهمایی انتخابات رشت (45) گردهمایی انتخابات رشت (46) گردهمایی انتخابات رشت (41) گردهمایی انتخابات رشت (39) گردهمایی انتخابات رشت (38) گردهمایی انتخابات رشت (37) گردهمایی انتخابات رشت (35) گردهمایی انتخابات رشت (34) گردهمایی انتخابات رشت (28)   گردهمایی انتخابات رشت (25) گردهمایی انتخابات رشت (24) گردهمایی انتخابات رشت (23) گردهمایی انتخابات رشت (22) گردهمایی انتخابات رشت (21) گردهمایی انتخابات رشت (20) گردهمایی انتخابات رشت (19) گردهمایی انتخابات رشت (18) گردهمایی انتخابات رشت (17) گردهمایی انتخابات رشت (15) گردهمایی انتخابات رشت (14) گردهمایی انتخابات رشت (13) گردهمایی انتخابات رشت (11) گردهمایی انتخابات رشت (8) گردهمایی انتخابات رشت (7) گردهمایی انتخابات رشت (6) گردهمایی انتخابات رشت (5) گردهمایی انتخابات رشت (3) IMG_9157 IMG_9228
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code