| پنجشنبه، 29 مهر 1400
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبر داد:
       کد خبر: 42547
نگاه ایران:رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه در طول تاریخ، ایران مرکز تولید گیاهان دارویی بوده است گفت: باغ گیاهان دارویی در گیلان احداث می شود. دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک در جلسه ی تاسیس باغ گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان که صبح امروز در این دانشگاه برگزار شد،اظهار کرد: با توجه اینکه برنامه استراتژیک دانشگاه در حال تدوین است، ولی ضرورت انجام بعضی از کارها آنقدر بارز است که باید آنها را با اطمینان کامل انجام داد و نیازی نیست تا منتظر تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه باشیم زیرا این کارها نیز در این برنامه خواهند آمد. وی با اشاره به اینکه علم باید در خدمت تولید ثروت باشد، افزود: علمی که منجر به تولید ثروت نشود علم نیست، تولید ثروت هم فقط تولید پول نیست، اگر همکاران حوزه داروسازی بالینی به بیماران کمک کنند تا طول عمرشان افزایش پیدا کند و کیفیت زندگی آنها بالا رود،تولید ثروت کرده اند و آنها  نیز به عنوان سرمایه انسانی به جامعه باز خواهند گشت و تولید ثروت خواهند نمود. رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه در دانشگاه علوم پزشکی گیلان پتانسیل های زیادی وجود دارد گفت: در بحث پیوند اعضاء که در حال انجام است می توانیم در آینده نزدیک همانند سایر دانشگاه های مطرح به عنوان یکی از قطب های پیوند کشور تبدیل شویم. دکتر یوسف زاده تصریح کرد: در بحث تروما نیز یکی از قطب های کشوری هستیم. وی با اشاره به بحث گیاهان دارویی گفت: در طول تاریخ، ایران مرکز تولید گیاهان دارویی بوده و حتی در زمان حسن صباح گیاهان دارویی جمع آوری و به سایر نقاط دنیا صادر می شد. رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان اشاره ای نیز به زندگی مردم کوه نشین گیلان داشت که چگونه برای امرار معاش و درمان های سنتی به جمع آوری گیاهان دارویی همچون گل گاو زبان، زیره و...مبادرت می نمایند. دکتر یوسف زاده چابک گفت: انتظاری که من از گروه گیاهان دارویی دانشگاه دارم این است که با پیش آمدن این فرصت،خود را تجهیز کرده و برای کارهای بزرگ تر و مسیری طولانی تر آماده نمایند. سپس دکتر سلطانی رییس دانشکده داروسازی گیلان گزارشی از روند اجرایی پروزه باغ گیاهان دارویی ارائه کرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code