| چهارشنبه، 05 آبان 1400
گزارش تصویری جدال بی نتیجه داماش گیلان و فولاد یزد:
       کد خبر: 42350
نگاه ایران/رضا احمدپور: شاگردان افشین ناظمی در دیدار برابر فولاد یزد در رشت با تساوی بدون گل متوقف شد. داماش گیلان در چارچوب هفته سی و پنجم لیگ دسته اول در رشت و استادیوم خانگی اش مقابل فولاد یزد و در حضور بیش از 7 هزار تماشاگر با تساوی بدون گل متوقف شد تا یک گام دیگر به سقوط نزدیک شود. شاگردان افشین ناظمی که در مسیر سقوط به لیگ دسته دوم قرار دارند در رشت نتوانستند حریف خود را با شکست بدرقه کنند تا همچنان یکی از گزینه های اصلی سقوط باشند. در حالی که در لیگ امسال قرار است 5 تیم به لیگ دسته دوم سقوط کنند، داماش گیلان به عنوان یکی از پرطرفدارترین تیم های شمالی اکنون با 35 امتیاز و اختلاف امتیاز 6 در سه هفته به پایان رقابت ها در رتبه نوزدهم قرار دارد. فولاد یزد نیز که آنها هم در مسیر سقوط قرار دارند با کسب این امتیاز در فاصله سه هفته به پایان این رقابت ها در رتبه هجدهم قرار دارند و رقابت شدیدی با پاس همدان، گیتی پسند، شهرداری اردبیل و پارسه برای بقا در لیگ دسته اول دارند. از جمله حواشی انتهای این بازی ، ورود «جیمی جامپ» نو ظهور رشتی ها بود که داخل زمین می آمد و البته متوقف شد. داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (2) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (3) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (4) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (5) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (6) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (7) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (8) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (9) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (10)  داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (12) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (13) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (14) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (16) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (17) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (18) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (19) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (20) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (21) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (22) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (23) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (24) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (25) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (28) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (29) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (30) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (31) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (32) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (33) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (34) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (35) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (36) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (39) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (40) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (42) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (43) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (44) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (45) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (46) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (47) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (48) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (49) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (50) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (51) داماش-فولاد یزد عکس(رضا احمدپور) (1)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code