دوشنبه، 30 دی 1398 | 2020 Monday 20 ,January  
نگاه ایران:عضو شورای هماهنگی شبکه مردم نهاد منابع طبیعی کشور معتقد است: طرح انتقال آب دریای کاسپین 94 هکتار از جنگل های مازندران را تخریب می کند. مسعود مولانا درباره اثرات زیست محیطی طرح انتقال آب دریای کاسپین به استان سمنان عنوان کرد: خط مسیری که برای این طرح در نظر گرفته شده علاوه بر تخریب جنگل های مازندران، موجب وارد شدن خسارت به زمین های کشاورزی و باغات استان می شود. وی افزود: وجود دستگاه آب شیرین کن نیز در مازندران پساب هایی را ایجاد کرده که چه وارد دریا و چه در سواحل دفع شود موجب اثرات مخرب زیست محیطی می شود. دبیر سازمان های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی مازندران اظهار کرد: انرژی که برای راه اندازی دستگاه آب شیرین کن استفاده می شود از سوخت های فسیلی است در صورتی که ایران در مجامع بین المللی تعهد برای کاهش مصرف انرژی های فسیلی تعهداتی متقبل شده است. وی با اشاره به بیلان منفی آب دریای کاسپین خاطرنشان کرد: اگر این طرح بدون آمایش سرزمین در مازندران اجرایی شود با توجه به کاهش سطح آب دریای کاسپین، با ایجاد نمکزارهای بسیار به ویژه در شرق استان روبرو می شویم. مولانا با اشاره به برآورد اولیه بودجه 800 میلیارد تومانی برای اجرای پروژه طرح انتقال آب دریای کاسپین گفت: بجای صرف این بودجه عظیم بخصوص برای ایجاد مسیر انتقال آن که خطرات زیست محیطی بسیاری به مازندران وارد می سازد باید طبق توان اقتصادی و اکولوژیکی منطقه سمنان قدم برداشت نه اینکه اکولوژی منطقه دیگر را دستخوش تغییرات کرد. دبیر شبکه سازمان های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی مازندران بیان کرد: اگر مردم سمنان در مصرف آب استفاده بهینه داشته باشند دیگر نیازی به انتقال آب دریای مازندران نیست. وی تاکید کرد: بدون آمایش سرزمین و مطالعات زیست محیطی، این طرح خطرات بزرگی را متوجه استان مازندران می کند.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code