| پنجشنبه، 29 مهر 1400
روز کم حاشیه و بی سروصدای عمارت میرزا خلیل:
       کد خبر: 42172
نگاه ایران/ پویا بازارگرد: صد و سی و هشتمین جلسه شورای شهر رشت عصر امروز با غیبت منوچهر جمالی و محمود باقری که هر دو صبح امروز در گردهمایی اصلاح طلبان با حضور محمدرضا عارف حضور داشتند و بازهم مانند هفته های گذشته با تا خیر ۸۰ دقیقه ای آغاز شد. کمک مالی به باشگاه داماش، شهربازی رشت و افزایش کرایه تاکسی ها از جمله موضوعاتی بود که در جلسه آرام و کم حاشیه امروز شورای شهر رشت به آن پرداخته شد.(گزارش مشروح جلسه) جلسه شورای شهر 5 اردیبهشت (7) جلسه شورای شهر 5 اردیبهشت (22) جلسه شورای شهر 5 اردیبهشت (19) IMG_8657 جلسه شورای شهر 5 اردیبهشت (12) جلسه شورای شهر 5 اردیبهشت (16) رضا رسولی اردیبهشت جلسه شورای شهر 5 اردیبهشت (17) جلسه شورای شهر 5 اردیبهشت (4) مسعود کاظمی اردیبهشت جلسه شورای شهر 5 اردیبهشت (10) اسماعیل حاجی پور اردیبهشت امیرحسین علوی اردیبهشت جلسه شورای شهر 5 اردیبهشت (9) فرانک پیشگر اردیبهشت فرهاد شوقی اردیبهشت مظفر نیکومنش اردیبهشت جلسه شورای شهر 5 اردیبهشت (21) متین عاشوری اردیبهشت فرامرز جمشید پور اردیبهشت  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code